Pondělí, 4 března, 2024

Digitalizace v Nemocnici AGEL Nový Jičín pomáhá v boji proti nozokomiálním infekcím 

Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. zavedla inovativní nástroj pro prevenci nozokomiálních infekcí (HAI). Jedná se o využití digitální aplikace EPIDIS. Tato technologie poskytuje zdravotnickému personálu lepší nástroje pro monitorování a snižování rizika vzniku těchto infekcí, které představují vážnou hrozbu pro pacienty ve zdravotnických zařízeních. 

Díky aplikaci EPIDIS máme nyní mnohem detailnější přehled o situaci týkající se potenciálních nozokomiálních infekcí na jednotlivých odděleních. Aplikace nám umožňuje automaticky zpracovávat informace v reálném čase, což je zásadní pro včasnou reakci a přizpůsobení preventivních opatření tam, kde identifikujeme rostoucí trend výskytu HAI,“ uvádí MUDr. Jakub Fejfar, LL.M., předseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín a. s. 

Digitalizace procesů v oblasti prevence infekcí je významným krokem vpřed a přináší řadu výhod. EPIDIS šetří čas lékařům na jednotlivých primariátech, kteří jsou pověřeni dohledem nad infekčními riziky, a umožňuje jim soustředit se více na přímou péči o pacienty. Zároveň aplikace zvyšuje bezpečnost pacientů tím, že snižuje možnost šíření infekcí. 

Nemocnice AGEL Nový Jičín je hrdá na to, že se stává průkopníkem v oblasti digitalizace zdravotnických procesů,“ říká ředitel Fejfar. „Investice do aplikace EPIDIS je investicí do bezpečnosti našich pacientů a efektivity našeho personálu. Jsme odhodláni pokračovat v implementaci inovativních řešení, aby naše péče byla co nejkvalitnější a nejbezpečnější,“ dodává MUDr. Fejfar.

Zdroj: AGEL

RELATED ARTICLES