Sobota, 2 března, 2024

OZO podpoří zelené projekty

Osmý ročník Tematických výzev OZO Ostrava je odstartován. Ostravská odpadová společnost v rámci letošní výzvy Zelená pro Ostravu opět podpoří projekty zaměřené na výsadbu a údržbu veřejné zeleně ve městě. Financovány budou už potřetí z veřejné sbírky, kterou tvoří výtěžek z Reuse centra Ostrava. To za rok 2023 vydělalo více než 1,5 milionu korun.

Podporované téma projektů pro rok 2024 – Zelená pro Ostravu

Projekty zaměřené na výsadbu a údržbu zeleně na území města Ostravy (z prostředků podpory není možné hradit např. mobiliář). Realizace projektů bude podpořena z prostředků veřejné sbírky Veřejná zeleň města Ostravy, která probíhá v rámci činnosti Reuse centra Ostrava.

Podmínkou projektu je realizace aktivit na veřejně přístupných místech na území statutárního města Ostravy a doložení souhlasu vlastníka pozemku (příp. čestné prohlášení žadatele o vlastnictví pozemku).

Oprávnění žadatelé: právnické osoby soukromého i veřejného sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO Ostrava s.r.o.

Rozpočet předkládaných projektů není nijak omezen, ovšem požadovaná výše příspěvku od OZO se musí pohybovat v rozmezí 50-200 tis. Kč. Výše spoluúčasti není stanovena.

Harmonogram

Vyhlášení Tematické výzvy8. 1. 2024
Uzávěrka příjmu žádostí29. 2. 2024
Hodnocení žádostí, výběr podpořených
podpisy smluv
březen
Realizace projektůduben – říjen
Dodání závěrečných zpráv
(vždy do 14 dní po ukončení realizace projektu)
květen – listopad

Žádosti budou projednány v průběhu března 2024. O výsledku budete informováni nejpozději do 15. 3. 2024.

Do konce března proběhne podpis smluv s podpořenými žadateli. Projekty mohou být realizovány od dubna do října.

Zdroj: zdravaova.cz

RELATED ARTICLES