Pondělí, 26 února, 2024

Nový rozměr vzdělávání: MoraviaLab se spojila s MAS Opavsko, budou školit o vertikálním pěstování

Podpora polytechnického vzdělávání na základních školách je často diskutované téma, které rezonuje mezi školami, rodiči a firmami. Polytechnické vzdělávání poskytuje žákům možnost rozvíjet praktické dovednosti a dozvědět se, jak využívat teoretické znalosti v praxi. Dobře cílená podpora může pomoci vzbudit zájem dětí o techniku, vědu a technologii a zlepšit jejich manuální dovednosti a nasměrovat je k výběru budoucí profesní kariéry.

Velmi zajímavý projekt „Mobilní polytechnická laboratoř pro Opavsko“ realizuje od září tohoto roku Místní akční skupina Opavsko. Laboratoř nabízí aktivity pro děti v oblastech jako je strojírenství, papírenský a dřevozpracující průmysl, biotechnologie, energetika a robotizace. „Děti mají šanci pracovat se simulátorem svařování, laserovými gravírovačkami a dalšími přístroji, které v běžné školní výuce pracovních činností nemají možnost vyzkoušet,“ vysvětluje Přemysl Kubesa, koordinátor polytechnického vzdělávání MAS Opavsko. Pojízdná polytechnická laboratoř zkvalitní nabídku zájmového, neformálního vzdělávání v oblasti rozvoje technických a řemeslných kompetencí žáků, v oblasti rozvoje přírodních věd a práce s digitálními technologiemi vyšších řádů, které jsou na běžných školách nedostupné. „Zapojení místních podniků vnáší do vzdělávacího procesu unikátní praktičnost. Děti se tak mohou učit na technologiích, které snadno využijí, např. jako budoucí vysoce kvalifikovaní zaměstnanci špičkových firem v regionu a nemusí odcházet za kvalifikovanou prací třeba do Prahy“, dodává ředitel MAS Opavsko Petr Chroust.  

Na nabídce vzdělávání v oblasti biotechnologií začala s MAS Opavsko spolupracovat společnost MoraviaLab s.r.o., která se zabývá problematikou městského zemědělství a vyvíjí vertikální systémy na pěstování bylin, microgreens a zeleniny pod umělým osvětlením. „Pěstování zeleniny pod umělým osvětlením v městských podmínkách je inovativní oblast zemědělství, která se v současné době v našich podmínkách teprve rozvíjí“, objasňuje výzkumná ředitelka společnosti Zuzana Šitavancová. „Pro děti, které jsou nyní na základních školách, by však již měla být v budoucnu běžnou praxí“, dodává.

Společnost MoraviaLab by chtěla vytvořit zábavný výukový program, který by žákům představil jednotlivé technologie vertikálního pěstování a ukázal, jak vše funguje. „Zeleninu a ovoce můžeme pěstovat hydroponicky, aeroponicky nebo také akvaponicky, kde se kombinuje rybí chov s pěstováním rostlin ve stejném uzavřeném systému. Ryby ale asi dětem nepřivezeme,“ vysvětluje s úsměvem Zuzana Šitavancová.

Mobilní systém pro pěstování rostlin bude obsahovat prvky automatizace a žáci budou moci měřit vlhkost prostředí, regulovat jednotlivé fáze růstu rostlin, jako je svit a zavlažování a podílet se na přípravě pěstebního média.

Kromě praktických ukázek připravuje MoraviaLab také výukovou část, kde by se děti dozvěděly něco z teorie. „Populace naší planety rychle roste a komunitní pěstování rostlin pod umělým osvětlením v městských podmínkách může pomoci zajistit čerstvou zeleninu po celý rok. Osvěta, vzdělávání a změna myšlení je v tomto oboru více než důležitá“, dodává Zuzana Šitavancová. MoraviaLab by ráda pro žáky základních školy vytvořila zajímavý, zábavný a interaktivní program, kde by je seznámila s inovativním oborem budoucnosti: „Věřím, že by to pro děti mohlo být atraktivní a zajímavé téma“, shrnuje na závěr Zuzana Šitavancová.

V současné době je spolupráce MAS Opavsko a MoraviaLab teprve v začátku. Do konce roku 2023 by měl být vytvořen koncept biotechnologického projektového dne, který by byl nabízen základním školám na Opavsku. Samotná realizace je potom plánována od května roku 2024. 

Zdroj: MoraviaLab s.r.o.

RELATED ARTICLES