Středa, 24 dubna, 2024

Komunitní centrum pro duševní zdraví Třinec zahájilo činnost

Hlavním cílem projektu Komunitního centra pro duševní zdraví Třinec je zabezpečit materiálně-technické zázemí pro poskytování tří sociálních služeb pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním. Konkrétně se jedná o sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, podporu samostatného bydlení a sociální rehabilitaci.

V příměstské části Podlesí, Konská, došlo k přeměně nevyužívaného objektu bývalé restaurace Marco Polo. Objekt Slezská diakonie koupila od města Třince a zrealizovala projekt rekonstrukce ve výši téměř 50 mil. Kč, který byl podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu. Z 95 % byl hrazen z prostředků EU a národních veřejných zdrojů, zbývající část pokryla Slezská diakonie z vlastních zdrojů a individuální dotace Moravskoslezského kraje. Rekonstrukci objektu podpořilo také statutární město Třinec. 

V objektu působí sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením JORDÁN Třinec, NOE Třinec, podpora samostatného bydlení a RÚT Třinec, sociální rehabilitace vč. multidisciplinárního terénního týmu. Jde o služby ambulantní či terénní. Přestěhování těchto tří služeb povede ke zkvalitnění podpory lidem s duševním onemocněním. Vznikly zde větší prostory jak pro klienty, tak i podpůrné týmy, jejichž součástí jsou kromě sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách také všeobecná sestra, psychoterapeutka a peer konzultant, jako dobrovolníci docházejí duchovní. Aktivity nového komunitního centra tak navazují na reformu v péči o duchovní zdraví v ČR. Ta má za cíl zlepšit péči o duševní zdraví obyvatel napříč celou republikou.

Uživatelé uvedených služeb v objektu mohou využívat programy na podporu kvality jejich života, a k tomu je také uzpůsobeno zázemí, které nabízí relaxační místnost pro terapeutické aktivity, aktivizační místnost pro pestrou rukodělnou tvorbu, kde se nacházejí šicí stroje, keramická pec, hrnčířský kruh, ale také konzultační místnosti. Je zde také velká terasa, která kromě posezení nabídne i možnost pěstovat ve vyvýšených záhonech zeleninu, květiny či bylinky.

V přízemí se dále nacházejí kanceláře, konzultovny a prostory pro cvičební aktivity, které mohou multifunkčně sloužit také jako přednášková místnost. Nechybí moderně vybavená nácviková kuchyň se vstupem na zahradu. Součástí cvičné kuchyně bude i vybavení pro osoby omezené v mobilitě a bude sloužit pro nácvik přípravy pokrmů a péče o domácnost.

Komunitní centrum pro duševní zdraví je připraveno poskytovat své aktivity všem lidem z Třince a okolí, kteří se dostanou vlivem duševního onemocnění do situace, kdy budou tyto služby potřebovat. Děkujeme jménem současných uživatelů, ale i těch budoucích všem, kteří se na tomto úspěšném projektu podíleli.

Popis sociálních služeb v Komunitním centru duševního zdraví

Komunitní centrum pro duševní zdraví Třinec provozuje tyto sociální služby: 

JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služba je ambulantní službou pro osoby s duševním onemocněním, která fungovala v Třinci na Kanadě na ul. Hraniční od r. 2003. Jedná se o tzv. sociálně aktivizační službu (denní aktivita), tj. klienti přicházejí ráno a odcházejí v průběhu dne, nejpozději v odpoledních hodinách. Ve svátky a o víkendech nemá služba otevřeno. Klienti mají zkušenost s duševním onemocněním, ale jejich stav je stabilizovaný z pohledu medicínského i sociálního. Klienti spolupracují s ambulantním lékařem a ve službě mohou využívat celou řadu aktivit i odbornou podporu psychologa, terapeuta a dalších pracovníků. Služba se také angažuje v osvětové činnosti, podporuje rodinné příslušníky klientů a věnuje se preventivním aktivitám v oblasti duševního zdraví, což je tématem každého z nás. Služba Jordán je tady již 20 let a za dobu jejího působení se stala běžnou součástí života ve městě. Pracovníci jsou odborně vzděláni v práci s lidmi s duševním onemocněním a dokáží dobře rozpoznat, jak klienta podpořit a to i ve stabilizaci jeho zdravotního stavu. Služby spolupracují s odborníky- psychiatry, psychology, terapeuty apod.

NOE Třinec, podpora samostatného bydlení, je to terénní služba, v komunitním centru proto budou mít pouze kancelář zaměstnanci služby, kteří docházejí do místa bydliště klientů s duševním onemocněním a pomáhají jim zvládat nároky běžného života – udržení si vlastního bydlení, péče o domácnost, o sebe, vaření, hospodaření s financemi a další běžné každodenní povinnosti.  Služba Noe Třinec funguje od roku 2010. 

RÚT Třinec, sociální rehabilitace, služba, která kombinuje ambulantní a terénní formu – klienti mohou docházet na individuální konzultace do komunitního centra nebo služba doprovází klienty v běžném životě/prostředí – podporuje je v začlenění se do společnosti, v hledání a udržení si práce, ve stabilizaci zdravotního stavu i trávení volného času, v samostatnosti apod. Služba má v týmu kromě sociálních pracovníků i všeobecnou sestru, peer konzultanta nebo psychoterapeutku. Také tato služba se věnuje prevenci v oblasti duševního zdraví.

Zdroj: trinecko.cz

RELATED ARTICLES