Středa, 24 dubna, 2024

Ostrava zadá zpracování studie fotbalového stadionu na Bazalech

Rada města Ostravy rozhodla o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu „Zvětšení kapacity fotbalového stadionu – studie“ na vypracování ověřovací a koncepční studie v rámci zvětšení kapacity fotbalového stadionu v katastrálním území Slezské Ostravy (na pozemku p. č. 1706/1) s dodavatelem PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o., za cenu 1,447 milionu korun bez DPH. 

Smlouva s dodavatelem bude uzavřena v nejbližších dnech. Koncept díla bude předán k připomínkování do osmi týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. V současné době je sportoviště využíváno pro tréninky dorostu, mládeže a teamu A FC Baník Ostrava. Divácká kapacita stadionu hlavní hrací plochy je cca 450 sedadel.

V rámci rozvoje sportovní infrastruktury ve městě jsme se rozhodli pro vypracování studie, abychom definitivně zjistili, zda je varianta výstavby většího fotbalového stadionu na Bazalech realizovatelná. Vnímáme, že stávající zázemí městského stadionu není vyhovující, má prostorové, technické i další limity. Víme také, že majitel fotbalového klubu i jeho fanoušci by se rádi na Bazaly vrátili. Studie má obsáhnout a prověřit hlavní požadavky, tedy legislativní, provozní, technické, bezpečnostní, požární, hygienické a dopravní, na využívání fotbalového areálu ve vztahu k uvažovanému zvětšení kapacity stadionu na cca 15 000 sedadel při současném splnění podmínek fotbalové asociace FAČR a UEFA. Studie by nám měla poskytnout odpovědi na otázky, zda je tento záměr zvětšení kapacity fotbalového stadionu na Bazalech vůbec možný. A pokud ano, pak za jakých podmínek,“ vysvětlil primátor města Jan Dohnal.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES