Sobota, 2 března, 2024

Novostavba celobetonového skateparku přinese nový život pro milovníky skateboardingu ve městě

Po zhruba dvou letech příprav a plánování Rada města Příbora schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na výběr vhodného realizátora novostavby celobetonového skateparku. Předpokládaný termín zahájení stavby se plánuje na květen 2024 s dobou realizace cca 4 měsíce.

„Důvodem plánované novostavby je dlouhodobě nevyhovující stav současného sportoviště. Zároveň vycházíme vstříc potřebám naší mládeže a komunity skateboardistů. Cílem projektu je vytvořit moderní, bezpečné a inspirativní prostředí, které bude představovat centrum pro všechny, kteří milují skateboarding a další extrémní sporty,“ uvedl starosta města Jan Malík.

„Skatepark je výsledkem spolupráce s občany a místní komunitou. V roce 2021 proběhla sportovní anketa pro mládež, kterou vyplnilo 459 chlapců a dívek ve věku 13 – 18 let. Vybudování skateparku bylo na první příčce v požadavcích. Na návrhu sportoviště se také významně podílel Sebastian Seidl z pohledu místní skatové komunity,“ informovala Iveta Busková za odboru kultury, sportu a cestovního ruchu.

„Investiční akce bude zahrnovat přeložení současné nadzemní přípojky vysokého napětí. Součástí projektu je dále odstranění nevyhovujícího plechového oplocení a zajištění zpřehlednění celého území tak, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků. Po samotné výstavbě betonového monolitu bude následovat úprava přilehlých zpevněných ploch a instalace mobiliáře,“ doplnila Karolína Pavelková z odboru investic, rozvoje a správy majetku.

Finanční prostředky ve výši 8 200 000 Kč, potřebné na realizaci akce byly uvolněny do základního rozpočtu roku 2024 rozhodnutím zastupitelstva města v prosinci roku 2023.

Zdroj: TZ Město Příbor

RELATED ARTICLES