Čtvrtek, 30 května, 2024

Soňa Javůrková: Krásný věk Janáčkovy konzervatoře v Ostravě

O sedmdesátileté historii i o současnosti této významné instituce jsme hovořili s ředitelkou Soňou Javůrkovou

Janáčkova konzervatoř v Ostravě slaví významné jubileum. Můžete říci něco o jejích začátcích?

Škola byla založena v r. 1953 jako Vyšší hudebně-pedagogická škola, a to díky skupině osobností kolem skladatele Rudolfa Kubína, který se také stal jejím prvním ředitelem. Zprvu se učilo na deseti místech, později škola dostala budovu charity na Hrabákově ulici a malou budovu na ulici Kostelní. Jméno našeho významného skladatele Leoše Janáčka se do jejího názvu dostalo až o mnoho let později v r. 1996, kdy jsem se také přestěhovali do nové moderní budovy na Českobratrské ulici, která vzešla z návrhu pana architekta Josefa Havlíčka. Jsme příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje.

Co vše na konzervatoři vyučujete a jak vybíráte její pedagogy?

Zpočátku se vyučovala pouze hudba, tedy hra na hudební nástroje a zpěv. Později se obor zpěv osamostatnil a přibyly obory hudebně dramatický (herectví) a tanec (balet). Nedávno jsme otevřeli nabídku současného moderního tance. Kromě klasické hudby nabízíme vzdělání také v neoperním zpěvu a jazzu. Jsme jedinou konzervatoří v České republice, která nabízí právě všechny tyto obory.

Špičkový pedagogický sbor je v naší instituci základ. Složení pedagogického sboru se věnuje velká péče už od založení školy. V současné době na škole působí 190 učitelů. Díky všem velkým pedagogickým osobnostem má naše konzervatoř tak výborný zvuk i punc výjimečnosti a nejvyšší kvality. Většina našich učitelů odborných předmětů jsou členové orchestru Janáčkovy filharmonie Ostrava a souborů ostravských i mimoostravských divadel. Máme pedagogy i z Polska. Celá řada pedagogů sama umělecky působí. Díky vynikajícímu pedagogickému vedení dala Janáčkova konzervatoř v Ostravě světu jména jako Kahánek, Kasík, Altrichter, Kotková, Janková, Krajčo, Novotná, Mácha, Drastíková, Kozub, Kačo a řadu dalších umělců, kteří působí nejen v České republice, ale také v zahraničí.

O umělecké obory je jistě velký zájem. 

Ano, zájem je, především o herectví, které je velmi populární. Tam vybíráme do prvního ročníku 10 dětí z počtu kolem 100 zájemců. Ale mám velkou radost, že se hlásí děti na tanec, kde přijímáme žáky již od 12 let. Moravskoslezský kraj je znám jako líheň talentů a na školu se hlásí i vysoký počet talentovaných dětí o obor hudba a zpěv. Uchazeči o studium procházejí náročným sítem talentových zkoušek. 

Umělecké vzdělávání přináší s sebou nutnost porovnávat se s vrstevníky, s úrovní vzdělávání u nás i v zahraničí. Proto se ti nejlepší účastní řady národních i mezinárodních soutěží, odkud přivážejí přední ceny. Řada úspěchů svědčí o kvalitě výběru a úrovni vzdělávání u nás.

Prezentují se žáci na veřejnosti už v průběhu studia?

Součástí studia jsou samozřejmě veřejná vystoupení. Kromě řady školních vystoupení organizujeme vlastní uměleckou sezónu, jejíž součástí jsou právě veřejné komorní a symfonické koncerty, herecká i taneční představení. Velmi populární jsou vánoční a novoroční koncerty, které mají již své publikum. Pro velký zájem mají tyto koncerty i své reprízy. S velkým zájmem jsou očekávaná také inscenace herců. Své velké příznivce mají i taneční koncerty. Nedávno taneční oddělení nastudovalo balet Louskáček a současný tanec zase nabízí skvělé představení pod názvem Drift. Na těchto představeních se podílí řada profesionálů, např. choreografů, kteří speciálně vytvoří choreografii pro naše studenty. 

Spolupracujeme také s některými divadly. Režiséři si často pro některé role ve svých inscenacích vybírají naše studenty, takže můžete naše žáky již v průběhu jejich studia vidět i v profesionálních divadlech.

Jak jste oslavili své krásné 70. leté jubileum?

Své sedmdesátiny škola oslavila v „plné kráse“ – slavnostním koncertem v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka. Konal se v multifunkční hale Gong v DOV. Měla jsem obrovskou radost, že jsme Gong zaplnili na obou stranách. Jak na podiu, kde vystoupilo 150 účinkujících, tak v hledišti, které bylo téměř celé zaplněno. Ohlasy ze všech stran byly nádherné. I na tomto koncertu se podařilo propojit studenty s profesionály. Celý koncert natáčela TV Noe, takže se zájemci mohou na něj podívat i zpětně.

Oslavy však ještě nekončí. V Husových sadech bude na přelomu září a října k vidění velká venkovní výstava, připravujeme dále také řadu menších koncertů, mezi kterými musím vyzdvihnout Inaugurační koncert nového koncertního křídla značky Steinway, které jsme pořídili díky velké podpoře našeho zřizovatele, Moravskoslezského kraje. Koncert se bude konat 22.listopadu a vystoupí na něm kromě jiných klavíristé Marek Kozák nebo Tomáš Vrána. Srdečně všechny milovníky klavíru zvu, bude to nepochybně krásný zážitek.

Sedmdesátka pak bude určitě rezonovat až do konce roku na většině našich akcí.

Leží před námi i publikace týkající se 70. výročí konzervatoře. Co v ní čtenář najde?

Součástí oslav je vydání knihy rozhovorů s 35 významnými umělci, absolventy naší konzervatoře. Najdete tam jména jako Lukáš Bařák, Albert Čuba, Marta Máchová Drastíková, Pavla Gajdošíková, Tomáš Kačo, Marek Kozák, Štěpán Kozub, Radúz Mácha, Veronika Rovná, Gabriela Petráková a další. Bylo těžké vybírat.  Jistě by si zasloužili být v této knize i další, ale věřím, že se objeví v příští publikaci. Jsou to osobnosti, které nám mají co říct svým uměním i svým životem. Rozhovory s umělci vedli mí kolegové, nádherné grafické zpracování je od grafického studia Kantors’Creative Club. Zajímavostí knihy také je, že na přebalu jsou vytištěna všechna jména absolventů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Je jich přes 3 000. Současně jsme vydali také speciální výroční noviny, které se zase svým obsahem vztahují více k současnému dění školy. 

Co byste si pro „svoji“ konzervatoř přála?

Přání by byla spousta. Budu ráda, když škola, která neplní jen vzdělávací funkci, ale svými aktivitami obohacuje kulturní nabídku Ostravy a celého regionu, bude i nadále vzkvétat uvnitř i navenek, studentům se bude dařit, budou talentovaní a pracovití, a jejich výsledky ocení nejen profesionálové, ale i široká veřejnost. 

Také bych škole přála dostatek finančních prostředků, aby mohla naplňovat své cíle a vize. Jako obohacovat notový i nástrojový fond a celkové vybavení, získávat pedagogy i ze zahraničí, udržovat vysokou kulturu prostředí a také, aby mohla nadále na vynikající umělecké úrovni pořádat koncerty a představení ve spolupráci s profesionálními umělci.  I když máme vstřícného zřizovatele, veřejné zdroje pro naše aktivity nestačí.

Ráda bych proto pro školu získala osvícené ředitele firem a společností, kteří by viděli smysl v podpoře artificiálního umění a talentů, protože bez kvalitní kultury a umění společnost opravdu upadá.

Děkujeme za rozhovor, přejeme konzervatoři a jejím absolventům jen vše nejlepší do dalších let. Zlomte vaz!

Celý rozhovor včetně anglického překladu naleznete v magazínu POSITIV Business & Style 3/2023 ZDE.

RELATED ARTICLES