Pondělí, 24 června, 2024

Návštěvníci ostravské zoo se mohou těšit na zbrusu nový druh – lamu vikuňu

V Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava se zabydluje nový druh. Je jím zástupce jihoamerické fauny a jeden ze dvou divokých druhů lamy – vikuňa. Na konci minulého týdne byly přivezeny dvě samice ze Zoo Hannover. V následujících týdnech k nim přibyde ještě jedna samice a jeden samec.

Vikuňa (Vicugna vicugna) je jedním ze dvou divokých druhů lam žijících v jihoamerické přírodě. Obývá svahy And v Peru, Chile, Bolívii a Argentině ve výšce 3 700 až 4 800 m n. m. Životu ve vysokohorských podmínkách je dobře přizpůsobena – na  spodní straně prstů má mozoly, pomocí nichž se bezpečně pohybuje na úzkých stezkách a skalních římsách, červené krvinky jsou schopny v řídké horské atmosféře vázat více kyslíku a před chladem je chráněna velmi hustou srstí. Spokojí se také s chudou horskou vegetací, spásá horské byliny, traviny a některé sukulenty. Vikuně žijí v rodinných skupinách tvořených samcem a 5–10 samicemi s mláďaty. V minulosti byl tento druh nadměrně loven pro srst a maso a čelil konkurenci domácích zvířat, což vedlo k prudkému poklesu populace a vikuňa se zařadila mezi ohrožené druhy. Do 1. poloviny 90. let minulého století byla na Červeném seznamu ohrožených druhů (IUCN Red List) řazena v kategorii zranitelný (Vulnerable). Díky ochranářským aktivitám a zákazu mezinárodního obchodu se podařilo rapidní úbytek zastavit.

Dnes se početnost populace odhaduje na 350 000 dospělých jedinců a v rámci Červeného seznamu byla vikuňa přeřazena do kategorie málo dotčený druh (Least Concern). Díky tomuto pozitivnímu vývoji byla v roce 2021 zařazena na tzv. Zelený seznam (Green List), respektive byl zveřejněn její Zelený status (IUCN SSC Green Status), který prezentuje úspěšné obnovování populací ohrožených druhů pomocí ochranářských opatření a představuje jakousi protiváhu Červeného seznamu. Zelený status posuzuje druhy podle tří základních aspektů obnovy:

1. Druh je plně obnoven, pokud je přítomen ve všech částech svého areálu rozšíření.

2. Druh je životaschopný (tj. nehrozí mu vyhynutí/vyhubení) ve všech částech areálu.

3. Druh plní své ekologické funkce ve všech částech areálu.

Tyto faktory určují „zelené skóre“ v rozmezí 0–100 %, které ukazuje, jak daleko je druh od svého „plně obnoveného“ stavu. V případě vikuně je populace aktuálně obnovena ze 67 %, což odpovídá kategorii mírně oslaben/zredukován (Moderately Depleted). Konkrétně se u vikuní odhaduje, že bez jakýchkoli ochranářských opatření by její skóre nepřesáhlo 8 %. V případě, že by se ochranářská opatření zastavila, došlo by k vzestupu pytláctví (což je hlavní ochranářský problém u tohoto druhu) a to by životaschopnost divokých populací omezilo do deseti let o polovinu na 33 %. Vikuňa je tak ukázkovým příkladem, kdy aktivní ochranářská opatření přímo v terénu pomohla důležitému druhu odvrátit nepříznivou situaci. Ukazuje se, že ochrana přírody může být efektivní i úspěšná.

Návštěvníci Zoo Ostrava mohou vikuně vidět ve výběhu v blízkosti Pavilonu indických šelem, naproti kosterního modelu šavlozubce.

Zoo Ostrava je otevřená i během podzimních prázdnin a o státním svátku – do konce října až do 18 hodin, pokladny a pavilony se zavírají v 17 hodin. Těšíme se na Vás!

Zdroj: zoo-ostrava.cz

RELATED ARTICLES