Neděle, 24 září, 2023

Artivismus: umění nebo aktivismus? Jak zvednout mladou generaci ze židle?

Poslední volná místa nabízí letošní Letní divadelní škola pro pedagogy pořádaná Ateliérem pro divadelní vzdělávání při Národním divadle moravskoslezském. Ateliér ji rozšířil o nová témata a mezinárodní rozměr a konat se bude 30. a 31. srpna. LDŠ se vždy zaměřuje na způsoby a cesty, jak přilákat do divadel mladou generaci a jak zapojit divadelní formy do vzdělávání a výchovy. Pedagogové mohou využít možnosti nechat si proplatit náklady ze strany svých škol. Vítáni jsou ale také individuální účastníci – nepedagogové.

Navážeme letos na zájem, který vloni vyvolalo v diskuzích téma aktivizace mladých lidí a otázka jejich účasti na společenském a kulturním životě. Součástí LDŠ bude kromě workshopů i mezinárodní konference, jejímž tématem bude artivismus jako propojení aktivismu a umění – pro nás konkrétně propojení s divadlem,“ přiblížila lektorka Ateliéru při NDM Radana Otipková. 

V prvním dni Letní divadelní školy tak účastníci absolvují sérii krátkých prezentací o divadelních metodách práce s mládeží a seznámí se s konkrétními příklady propojení školy a divadla. Přijedou čeští, holandští a slovinští umělci, pedagogové, divadelní lektoři a mentoři. Součástí konference bude také praktická ukázka  – nahlédnutí pod pokličku mezinárodní „mladé“ divadelní koprodukce pod vedením režiséra Jakuba Čermáka.

,,Ve druhém dni představíme formou workshopů, otevřených zkoušek i přednášek nabídku Ateliéru při NDM a repertoár všech čtyř souborů Národního divadla moravskoslezského pro příští sezónu. Samozřejmě za aktivní účasti umělců ze souborů – den zahájíme muzikálovou rozcvičkou s Gabrielou Petrákovou a Lukášem Adamem a představíme mj. projekt Smetanovského operního cyklu 2024,“ pokračovala Radana Otipková. 

Kompletní program je na webu NDM v sekci LDŠ v záložce Ateliér (změna programu je vyhrazena). Přihlásit se je možné on-line tamtéž nebo přímo na odkaze ZDE.

Letní divadelní škola 2023 je součástí mezinárodního artivistického projektu Future=Now! A Youth Manifesto, který byl podpořen Evropskou komisí v programu Kreativní Evropa, Kultura. Za toto sdělení nenese Komise odpovědnost, není ani zodpovědná za případné využití informací v něm obsažených. 

Za finanční podporu spolupráce se školami děkujeme také statutárnímu městu Ostrava. 

Činnost Ateliéru při NDM dlouhodobě finančně podporuje statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Moravskoslezský kraj a Ministerstvo kultury ČR.

Zdroj: TZ NDM

RELATED ARTICLES