Pondělí, 24 června, 2024

Unikátní objekt kina Kosmos se modernizací vrací ke kořenům

Přelomový, takový bude rok 2024 pro kino Kosmos. A nejen pro něj, výrazně také podtrhne unikátnost třinecké architektury. Plánovaná modernizace architektonické perly z roku 1968 zasvěcené filmu, kultuře, zábavě i vzdělávání je zásadní investiční akcí tohoto roku. Pojďme si předpokládanou 102milionovou rekonstrukci významného objektu přiblížit v rozhovoru s vedoucí odboru investic Magistrátu města Třince Alexandrou Lipowskou.

Přibližte nám, proč se město pouští do tak zásadní a finančně náročné investice?

Celková modernizace kina začala vlastně zcela nevinně, a to nutností opravit havarijní stav střechy budovy. A tato cílená a zdánlivě jasná oprava vyvolala vlnu dalších navazujících investic, které se na sebe jen nabalovaly. Laicky řečeno, jedno bez druhého se udělat nedá, a pokud chceme, aby nám kino sloužilo dalších 50 let, je nutné vzít opravu „zgruntu“. Dalším podstatným důvodem je fakt, že díky navrženým stavebním změnám snížíme energetickou náročnost budovy o více než polovinu, což v řeči peněz znamená úsporu okolo 300 tisíc korun ročně, to opravdu není zanedbatelná částka. A v neposlední řadě chceme, aby Třinec žil i kulturně a po rekonstrukci knihovny si nový plášť jistě zaslouží i kino.

Co vše tedy celková modernizace obnáší?

Kromě rekonstrukce samotné střechy jde o výměnu stávajících akustických obkladů a podhledů, které jsou nevyhovující a jejichž zpětná montáž by byla jak neekonomická, tak technicky téměř nemožná. Když už se budou tyto obklady demontovat a zůstanou „útroby“ kina odhaleny, samozřejmě se nabízí vyměnit i starou elektroinstalaci, světla a instalovat vzduchotechniku a rekuperaci, dnes již standardně požadované věci. Co dělá kino kinem, je samozřejmě kvalitní promítací technika a audio systém – u nás ovšem obojí na hranici životnosti. Bylo by tedy bláznovství za dva tři roky zasahovat do nových stěn a instalovat tyto nové systémy. Takže dalším projektem rozsáhlé stavební rekonstrukce bude i redigitalizace kina, které ročně odehraje na 900 filmových představení a které navštíví i 75 tisíc diváků ročně.

V čem je modernizace specifická?

Specifičnost dává celému projektu už samotné architektonické pojetí stavby, podobnou budovu najdeme v Česku jen jednu, a to v Českých Budějovicích. Unikátní tvar střechy dává zcela jedinečný vzhled celému objektu. Právě požadavek nenarušit současný ráz stavby byl tím nejpodstatnějším nárokem při přípravě rekonstrukce, a na tom se shodl celý přípravný tým. Odborná posouzení zdůrazňovala v rámci realizace zanechat tuto unikátnost, co nejvíce se přiblížit původní podobě budovy z 60. let. 

Jak náročná tedy byla příprava projektu?

Odborný posudek, který říká, že se střecha budovy musí opravit, vznikl už v roce 2019. Poté jsme začali připravovat projektovou dokumentaci. Stalo se ovšem to, že se nikdo z projektantů do tak náročné výzvy nechtěl pustit, ale nakonec se nám podařilo spojit se s odborníky ze Stavební fakulty VŠB – TU v Ostravě. Na projektové dokumentaci nakonec pracovalo sedm týmů odborníků různých profesí a zkoordinovat vše bylo náročné. Ovšem ani samotná realizace projektu nebude jednoduchá.

Co bude tedy výzvou během samotných prací?

Celkově bude rekonstrukce velkým stavebním oříškem. Technicky složitá bude třeba už jen demontáž střechy. Z kina se na čas stane takové „planetárium“, proto bude potřeba celý objekt nadkrýt provizorní střechou, aby do něj neteklo. Stavba nové střechy s lanovou konstrukcí, jedinečnou svého druhu, bude technicky náročná, protože až předpínací lana jí dají výsledný tvar. Určitě to bude velmi zajímavá stavba technicky, stavebně i co do technologií, proto chceme postup jednotlivých prací dokumentovat a lidem zprostředkovat alespoň fotograficky.

A jaký je časový harmonogram?

V současné době připravujeme podklady pro výběr zhotovitele, zahájit stavbu bychom chtěli v červnu letošního roku. Start je odvislý samozřejmě od délky výběrového řízení a skutečnosti, že se střecha nedá rekonstruovat v zimě. Na celou modernizaci pak budeme potřebovat 12 měsíců. Věříme, že se vše povede a že se nám podaří citlivě zmodernizovat tento jedinečný architektonický skvost našeho města.

Zdroj: trinecko.cz

RELATED ARTICLES