Čtvrtek, 8 června, 2023

Tradice sochařské keramiky žije

Myšlenka uspořádat Mezinárodní keramické sympozium na severní Moravě vychází ze specifika Ostravy jako průmyslové metropole. Má ambici propojit uměleckou tvorbu s průmyslem, akcentuje technologické vybavení typické pro zdejší region – průmyslovou pec. V letošním prvním ročníku byli osloveni čtyři keramici – sochaři a společnost SEEIF Ceramic, a.s jim za specifických podmínek (výpal ve velkokapacitní průmyslové peci) umožnila vytvořit sochy větších rozměrů. Výsledná díla budou nejprve vystavena v DK Poklad v Ostravě-Porubě a následně trvale umístěna ve veřejném prostoru Ostravy.

Technický ředitel SEEIF Ceramic, a.s. „Ing. Jiří Breyer vysvětluje: „Naše společnost SEEIF Ceramic, a.s. je společností se čtyřmi výrobními závody, z níž je jeden situován v Ostravě Vítkovicích, dva se nacházejí v Rájci-Jestřebí a jeden ve Svitavách. Všechny čtyři závody se zabývají výrobou průmyslové, žárovzdorné keramiky a hmot s dlouhou tradicí. Historie výroby žárovzdorných výrobků v naší akciové společnosti sahá až k roku 1831 a to právě založením vítkovického závodu, jenž zajišťuje jak kapacitně, tak technologicky výpal soch pro Mezinárodní keramické sympozium, které se bude konat v DK Poklad v Ostravě-Porubě.

Důvodem naší technické angažovanosti v rámci realizace sochařského sympozia je podpora nejen sochařské keramiky jako takové, ale zejména uměleckého a kulturního života našeho ostravského regionu, ke kterému keramická výroba již téměř 200 let neodmyslitelně patří.

Zdroj: Mezinárodní keramické sympozium, redakce

RELATED ARTICLES