Čtvrtek, 13 června, 2024

Komu se nelení, tomu se zelení: grant Stromy Nadace ČEZ už podpořil vysazení přes 108 000 stromů; žádosti pro jaro 2022 přijímá během února

Krajina bez stromů je krajinou bez života a ČEZ dlouhodobě věnuje pozornost zvyšování kvality života v regionech. Jedním z projektů, které v rámci sloganu „Pomáháme tam, kde působíme“ již déle než 10 let prostřednictvím Nadace ČEZ realizuje, je výsadba stromů formou alejí, stromořadí, arboret, ve veřejných parcích a zahradách, či v obecních sadech. Doposud se tak díky grantu Stromy do české kulturní krajiny vrátilo téměř 108 000 dřevin. Obce, města nebo neziskové organizace mohou získat až 150 000 korun, příjem žádostí pro jarní výsadbu probíhá po celý únor. Aktualizovaná strategie Skupiny ČEZ Vize 2030 klade ještě větší důraz na dekarbonizaci a ochranu klimatu a výsadba stromů a jiné zeleně je tak jednou z klíčových doplňkových aktivit. V posledních dvou letech vysázeli zaměstnanci ČEZ v rámci dobrovolnických dnů téměř 27 000 stromů v lesích poničených kůrovcem, stovky tisíc stromů vysazují v rámci rekultivací také Severočeské doly.

Že jsou stromy důležité z pohledu životního prostředí, vnímá podle výzkumů přes 90 % obyvatel České republiky. Čtyři z pěti lidí si u stromů ale rovněž cení jejich krásy a téměř 70 % lidí se domnívá, že stromy jsou významné i pro správné fungování lidské duše. Možná i proto ani po více než deseti letech fungování zájem o grant Stromy Nadace ČEZ ze strany žadatelů nepolevuje. Jeho prostřednictvím se tak podařilo vysadit v kulturní krajině (tedy mimo lesní porosty) víc než sto tisíc stromů a jiných dřevin za celkem 64,5 milionu korun. Příjem žádostí pro letošní jarní výsadbu probíhá celý únor. Sázení stromů zapadá do dlouhodobé strategie Skupiny ČEZ v oblasti dekarbonizace a ochrany klimatu, ale také do systematické podpory regionů a komunit.

O finanční příspěvek až do výše 150 000 korun mohou žádat nejen obce a města, ale také různé neziskové organizace, zájmové spolky, nebo třeba školy. Sázení pak obvykle probíhá formou veřejné akce, které se účastní celé rodiny. Posilují tak sousedské a komunitní vztahy. „Zejména když se obnovují nemocné či zanedbané aleje, se nám místní lidé často svěřují, jak těžce nesli, když se staré stromy musely vykácet. Zasazení mladého stromku je pro řadu z nich aktem naděje a darem příští generacím, které se v budoucnu budou těšit z jeho krásy. Mám proto velkou radost, že letos opět podpoříme desítky projektů,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Mezi žádostmi stále převažují zejména projekty alejí a stromořadí, objevují se ale i nové nápady. Najdou se mezi nimi například revitalizace parků, zahrad či náměstí, zastínění dětských hřišť a odpočinkových zón, nebo obnova bývalých obecních sadů. V loňském roce podpořila Nadace ČEZ celkem 51 projektů po celé České republice.

Zdroj: cez.cz

RELATED ARTICLES