Středa, 19 června, 2024

Děti napsaly ekopohádky, je z nich nová ilustrovaná knížka

Kniha zelených pohádek je sbírka výtvorů dětí z Moravskoslezského kraje. Pohádky s přírodní tematikou jsou také dětmi ilustrované. Knížka udělá radost dětem ve školách, nemocnicích a sociálních zařízeních, kam ji zdarma rozdistribuuje Moravskoslezský kraj, který celý projekt financoval.

„Knížku s přírodní tematikou, která má posílit vztah nejmenších dětí k životnímu prostředí, vydává Moravskoslezský kraj už podeváté. Autory 21 pohádek i veškerých ilustrací jsou děti do 18 let. Jistě, pravděpodobně se nebude jednat o literární díla, která budou vyzdvihovat znalci literatury. O to zde totiž ani nejde. Chceme, aby se děti nad naším životním prostředím zamyslely, aby v rámci možností pochopily, v čem spočívá jeho problematika, a by už odmalička věděly, že každý z nás může k jeho ochraně přispět. Děkuji všem dětem i jejich rodičům nebo pedagogům, že se s dětmi do psaní pustili nebo je podpořili. Kniha zelených pohádek je určena hlavně pro předškolní děti a mladší školní děti, věřím, že je práce jejich vrstevníků osloví,“ řekla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš a doplnila, že knížky s přírodní tematikou kraj vydává v rámci naplňování krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Kniha zelených pohádek vyšla v nákladu 2 tisíce kusů, Moravskoslezský kraj ji bude darovat školám, nemocnicím a sociálním zařízením na území regionu. Tento projekt vyšel krajskou pokladnu na asi 100 tisíc korun. Knížka byla pokřtěna za účasti všech autorů na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje dne 18. září 2023.

Zdroj: TZ MSK

RELATED ARTICLES