Středa, 17 července, 2024

Jaký byl rok 2021 v Zoo Ostrava

Rok 2021 byl pro Zoologickou zahradu a botanický park Ostrava převážně ve znamení 70. výročí od jejího založení, ale uskutečnily se samozřejmě i další významné události. Přestože už druhým rokem její chod poznamenal koronavirus a s ním spojená několikaměsíční uzávěra areálu, zaznamenala zoo řadu úspěchů jak na poli chovatelském, tak ochrany přírody. Dostalo se jí také mimořádné podpory ze strany veřejnosti i zřizovatele. V dubnu pak byl jmenován nový ředitel zoo.

Návštěvnost a ekonomika
Tak jako v roce 2020, byl areál zoologické zahrady podstatnou část roku roku uzavřen i v roce loňském. Tentokrát jen jednou (od 1. ledna do 11. dubna 2021), ale téměř stejnou dobu – celých 101 dní (v roce 2020 to bylo celkem 112 dní). To se samozřejmě opět projevilo na celkové návštěvnosti, která už podruhé za sebou nepřekročila půlmilionovou hranici. Do zoo ale zavítalo o 42 603 více návštěvníků než v roce 2020, tedy 462 109. A to i přesto, že stále chyběli návštěvníci z Polska, kteří měli v předcovidové době podíl na celkové návštěvnosti až 40 %. Změnila se tedy skladba návštěvníků. Zejména to bylo během prázdnin, kdy k nám mířili více lidé z Česka, často i z poměrně velké dálky. Tím se dokonce dostala letní návštěvnost na úroveň let předchozích (cca 100 tisíc lidí za měsíc).

Podpora veřejnosti i zřizovatele
V loňském roce dosáhla podpora veřejnosti historického rekordu – přes 6 milionů korun v podobě darů. Lidé byli velmi štědří hlavně v předjarním období, kdy se zoo z důvodu dlouhodobého uzavření, které navíc trvalo už od 18. prosince předchozího roku, nedostávalo peněz ze vstupného a nebylo úplně jasné, jak toto období přečká. Zásadní pro nejisté období byl příspěvěk ve výši 60 milionů Kč od statutárního města Ostrava, které je zřizovatelem a majitelem Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava. Získali jsme i další finance z Ministerstva životního prostředí (4,2 mil. Kč), Moravskoslezského kraje (1 mil. Kč) a dalších zdrojů.

Chov zvířat v roce 2021


–    Nové druhy
V roce 2021 jsme získali několik zajímavých, raritních a ohrožených druhů. Ze savců se v zoo nově můžete potkat s jihoamerickou kunou tayrou (Eira barbara) v sousedství nové expozice La Pampa. Nedaleko vchodu do zoo vznikla nová expozice s jaky domácími (Bos mutus f. grunniens). Chov papoušků byl rozšířen o dva druhy – prvním je ohrožený endemit tichomořského pobřeží Mexika amazoňan fialovotemenný (Amazona finschi), druhým je obyvatel Oceánie papoušek různobarvý pestrý (Eclectus roratus polychloros). Expozice Papua přivítala také dva nové druhy – raka červenoklepetého (Cheraxquadricarinatus) a duhounka tečkoploutvého (Pseudomugil gertrudae), které můžete najít ve společném akvateráriu s krajtami zelenými při vstupu do expozice. V akváriu v pavilonu Malá Amazonie upoutá pozornost také nový druh – nožovka běločelá (Apteronotus albifrons). Pět jedinců této tajemné ryby bylo dovezeno ze Zoo Hodonín po ničivém tornádu. Novým druhem plaza chovaného v Zoo Ostrava je kriticky ohrožený gekon modrý (Lygodactylus williamsi). Počet chovaných druhů tak meziročně vzrostl o 11 na 442 druhů (v roce 2020 to bylo 431). Zvýšil se i počet chovaných jedinců, celkem je to 5 678 jedinců (v roce 2020 to bylo 5022).

–    Mláďata
V loňském roce se podařilo odchovat 1823 mláďat 135 druhů a opět mezi nimi byla celá plejáda vzácných a raritních odchovů. Zopakovaly se například odchovy sekernatek dlouhoploutvých (Thoracocharax stellatus), ohrožených mahsírů obřích (Torputitora), v přírodě vyhubených jelečků teuchitlánských (Notropis amecae), kriticky ohrožených razbor menamských (Trigonostigma somphongsi) a mnoha dalších druhů paprskoploutvých ryb, jejichž odchov se daří z evropských institucí právě jen Zoo Ostrava. Vůbec poprvé jsme dosáhli úspěšných odchovů i u ohrožených druhů cichlida Loiselleho (Ptychochromis loisellei) a rájovčík Linkeho (Parosphromenus linkei).

Velice zajímavé odchovy zaznamenala zoo u ptáků. Jde například o tyto taxony: sup mrchožravý (Neophron percnopterus percnopterus), sup kapucín (Necrosyrtes monachus), morčák šupinatý (Mergus squamatus), husice modrokřídlá (Cyanochen cyanoptera), ostralka žlutozobá (Anas georgica spinicauda), zoborožec kaferský (Bucorvus leadbeateri), ibisšedokřídlý (Theristicus melanopis), jeřáb královský (Balearica regulorum gibbericeps), dytík velký (Burhinus grallarius), lorihorský (Trichoglossus moluccanus), kachna laysanská (Anas laysanensis), polák východní (Aythya baeri). Chovná sezóna byla v letošním roce poměrně úspěšná i u papoušků – celkem se zde rozmnožilo deset druhů, devíti z nich se podařilo mláďata odchovat. Patří mezi ně i vzácný ara arakanga (Ara macao), amazoňan vínorudý (Amazona vinacea), ara horský (Primoliuscouloni) a amazónek bělobřichý (Pionites leucogaster).

Přirozeně odchovaná mláďata vybraných druhů ptáků zoo pravidelně poskytuje pro posílení divokých populací. V roce 2021 bylo pro vypuštění do volné přírody bezplatně poskytnuto celkem 26 mláďat: 17 sov pálených (Tyto alba guttata), pět puštíkůbělavých (Strix uralensis macroura), tři ibisi skalní (Geronticus eremita) (mláďata z roku 2020) a jeden orlosup bradatý (Gypaetus barbatus).

Mimořádné odchovy byly také u savců. Po tříleté pauze se narodilo mládě nově sestavenému páru komb Garnettových (Otolemur garnettii). Již tradicí se stal náš chov dvou druhů damanů rodu Dendrohyrax. Jak damani pralesní (Dendrohyraxdorsalis), tak i damani stromoví (Dendrohyrax arboreus) odchovali mláďata také v roce 2021. Po kratší přestávce se podařilo odchovat mládě binturonga (Arctictis binturong), ocelota slaništního (Leopardus geoffroyi). Po novém chovném samci dovezeném ze Zoo Rotterdam máme i první mláďata kriticky ohrožených prasat visajánských (Sus cebifrons negrinus).

Díky pravidelným odchovům a mnohaleté odborné práci jsme vytvořili co do počtu chovaných jedinců jedny z největších chovných skupin, či rovnou největší chovné skupiny v rámci evropských nebo dokonce světových chovů. I zde již jde o tradici, a to zvláště u kočkodanů Dianiných (Cercopithecus diana), makaků lvích (Macaca silenus) a hulmanů posvátných (Semnopithecus entellus), kde počet chovaných jedinců dosáhl před pár dny historického maxima 35, a hulmani se tak stali nejpočetněji zastoupeným druhem savce v Zoo Ostrava. Z kopytníků chováme největší skupinu onagerů (Equus hemionusonager). Početnou skupinu máme také u vodušek abok (Kobus megaceros), wapiti sibiřských (Cervus canadensis sibiricus), antilop jeleních (Antilope cervicapra), axisů indických (Axis axis). Dvě mláďata odchovali i jeleni barasinga (Rucervusduvaucelii), které chováme jako jediná zoo v ČR a jejichž chov koordinujeme v rámci celé Evropy. K velice cenným odchovům patří i odchov dvojčat u lemura mongoze (Eulemur mongoz) a pandy červené (Ailurus fulgens fulgens). U obou druhů se jedná o jejich první dvojčata v historii zoo.

Mimořádně úspěšný odchov proběhl i u plazů. Jedná se o prvoodchov sladkovodní želvy chrámové (Heosemys annandalii), která je v přírodě reálně ohrožena úplným vyhubením. Tento odchov je unikátní i v tom, že v rámci světových zoo je znám pouze z několika málo institucí. Za poslední rok nebyl dokonce zaznamenán v žádné zoo, jen v ostravské.

Nový EAZA ex situ program
Zoo Ostrava je zapojena do více než 80 záchovných programů v rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, tzv. EAZA ex situ programů. Pět z nich přímo vede:
–    pro hrochy obojživelné (Hippopotamus amphibius) – od roku 2006
–    pro siky vietnamské (Cervus nippon pseudaxis) – od roku 2013, od roku 2015 pak i Světovou plemennou knihu pro tyto jeleny
–    pro barasingy (Rucervus duvaucelii) – od roku 2018
–    pro šimpanze (Pan troglodytes) – od roku 2020
–    NOVĚ od roku 2021 pro čeleď živorodkovití (Poeciliidae)

Ocenění Bílý slon

Po sedmi letech získala zoo sošku Bílého slona – ocenění za mimořádný chovatelský úspěch v českých a slovenských zoologických zahradách, a to za odchov vzácné mexické rybky jelečka teuchitlánského. Úspěch zaznamenala zoo i mezi savci – v této kategorii se odchov mláděte šimpanze hornoguinejského narozeného v únoru 2020 zařadil na 3. místo.

Transporty zvířat
I přes ztížené podmínky pro převozy zvířat kvůli pandemii proběhlo v uplynulém roce více než 140 transportů zvířat, ve většině zahrnující více jedinců najednou. Největším zvířetem dovezeným do Zoo Ostrava se opět stala žirafa Rothschildova (Giraffacamelopardalis rothschildi) – samec ze Zoo Poznaň. Nejmenším druhem, který cestoval naopak od nás, byla v přírodě vyhubená plata Couchova (Xiphophorus couchianus), s jejímž odchovem se nám nebývale dařilo a směřovala do Tierparku Berlín a do Zoo Lipsko. Druhy dovezenými z největší vzdálenosti byli dva samci barasingy (Rucervus duvaucelii) ze Zoo Terra Natura ve Španělsku a samec onagera (Equus hemionus onager) ze Zoo Sigean ve Francii. V dubnu k nám přicestoval nový chovný samec makaka lvího (Macaca silenus) ze Zoo Duisburg, ani ne o měsíc později jsme přivezli i tříletého samce lva indického (Pantheraleo persica) ze Zoo Frankfurt.

Nové stavby
V roce 2021 pokračovala v blízkosti pavilonu Tanganika výstavba dvou chovatelsko-expozičních zařízení pro vzácné primáty – makaky lví (Macaca silenus) a gibony bělolící (Nomascus leucogenys). Dokončení a otevření těchto staveb očekáváme v průběhu roku 2022. V loňském roce byla úspěšně dokončena rekonstrukce zadní části pavilonu Tanganika a na jaře proto plánujeme znovuotevření expozice Noční Tanganika. Ve výběhu slonů, v části pro samičí stádo, bylo vybudováno nové prostorné stínidlo, které nahradilo to původní. U vstupu do zoo vznikla další část botanické expozice Zahradní umění Dálného východu.

Čilý stavební ruch vládl i v zázemí, kde byla v průběhu roku dokončena výstavba komplexu chovných voliér pro ohrožené druhy ptáků naší i světové fauny. V sousedství skleníkového komplexu pak byla započata stavba pěstebních fóliovníků. V rámci safari byla postavena nová stáj v zimovišti pro zvířata z výběhu Indie, která umožní rozšířit stádo buvolů domácích. Závěr roku 2021 byl věnován opravám a rekonstrukcím různého druhu v celém areálu zoo.

Stavba roku 2021

V loňském roce byly oceněny nejen vzácné odchovy zvířat, ale také jedna stavba v areálu zoo. Jednalo se o Voliéru La Pampa vybudovanou v roce 2020 v rámci chovatelského komplexu Jižní Amerika, která získala titul Stavba roku 2021, a to ve veřejném hlasování. Soutěž každoročně vyhlašuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Ochrana přírody v zoo

I přes trvající omezení a těžkosti spojené s pandemií koronaviru pokračovala ostravská zoologická zahrada v realizaci řady aktivit také v oblasti ochrany přírody a záchrany nejohroženějších druhů živočichů i rostlin. A to jak v samotném areálu zoo a botanického parku, tak i přímo ve volné přírodě v místech výskytu daných druhů v různých koutech světa i u nás.
–    Dvě koruny ze vstupu
Prostřednictvím programu Dvě koruny ze vstupu, v rámci něhož jsou do podpory ochrany přírody zapojeni i všichni návštěvníci zoo, bylo v loňském roce podpořeno 15 in situ projektů celkovou částkou 879 770 Kč. Nově byl do tohoto systému zařazen projekt Proyecto Cardenal Amarillo (záchrana, rehabilitace a vypouštění zpěvných ptáků kardinálovců zelených zabavených z černého trhu a ochrana jejich prostředí v Argentině).
–    Tři koruny ze vstupu
V září 2021 schválilo zastupitelstvo navýšení příspěvku na ochranu přírody – ze dvou na tři koruny ze vstupu. To umožní zoo podpořit ještě více aktivity usilující o záchranu těch nejohroženějších druhů – ve Vietnamu, Indonésii, Mexiku, Senegalu, na Madagaskaru, ale také v České republice.
–    Běh pro luskouny
S ročním zpožděním se uskutečnil pátý ročník charitativního běhu. Tentokrát lidé svým výkonem podpořili luskouny ostrovní. Areálem podvečerní zoo běželo téměř 1 200 lidí a díky nim zoo poslala na záchranu těchto kriticky ohrožených savců rekordních 210 tisíc Kč!

Věda a výzkum v zoo
Zoo Ostrava aktualizovala a vydala čtyři plemenné knihy – tři evropské (pro hrochy obojživelné, wapiti sibiřské a barasingy) a jednu světovou (pro siky vietnamské). V průběhu roku byly dále vydány tři původní vědecké publikace o zebrách, žirafách a sicích vietnamských. Vědecký pracovník zoo Jan Pluháček byl jmenován místopředsedou TAGu (skupiny odborníků) pro tapíry, hrochy a prasata. Jedná se o ocenění dlouhodobé odborné práce Zoo Ostrava na mezinárodním poli. V rámci dlouhodobé a stále se rozvíjející spolupráce s Ostravskou univerzitou byl mimo jiné na Přírodovědecké fakultě pod naším vedením zřízen nový odborný předmět o činnosti a významu zoologických zahrad včetně důležitých aspektů souvisejících s ochranou přírody. Předmět se těšil mimořádnému zájmu studentů.

Vzdělávání a osvěta
V loňském roce realizovali pracovníci výukového centra zoo celkem 275 programů pro 5 895 žáků, což byl téměř trojnásobek ve srovnání s rokem 2020. A to i přesto, že doba po kterou mohli žáci vyjíždět mimo školu, byla s předchozím rokem srovnatelně dlouhá, resp. krátká. Počet akcí pro veřejnost oproti tomu zůstal srovnatelný s rokem 2020 – většina byla realizována online formou a jen několik se uskutečnilo přímo v zoo, hlavně o letních prázdninách. Online proběhla i část přednášek a také odborná konference pro učitele.

Přestože nebyl uplynulý rok pro většinu z nás jednoduchý, dařilo se chod zoologické zahrady udržet a dokonce i dále rozvíjet. Děkujeme všem, kteří nám v tom pomohli a podpořili nás – dárcům, dobrovolníkům, zřizovateli i dalším partnerským organizacím a institucím. Přejeme Vám lepší nový rok a hlavně pevné zdraví!

Zdroj: zoo-ostrava.cz

RELATED ARTICLES