Sobota, 20 července, 2024

Dobrý mluvený projev vám pomůže uspět v byznysu

Proč je mluvený projev v byznysu tak důležitý?

Abyste v byznysu uspěli, musíte se umět prosadit, jít si za svým a hlavně umět přesvědčit lidi. Někdy to jde samo, když máte skvělý produkt nebo převratnou myšlenku. Nicméně jindy to musíte prostě a jednoduše „okecat“, přesvědčit klienty nebo třeba partnery o správnosti vaší vize. Pokud budete dobrým rétorem, může to být výrazně snazší. Vzpomeňte si, kdy naposledy jste zažili podobnou situaci. Nebylo by příjemnější obhájit si svůj názor, pokud byste si byli zcela jisti tím, co říkáte? Pokud byste si byli jistí svým mluveným projevem? Jestliže chcete být přesvědčiví a přiklonit si posluchače na svou stranu, musíte mít také přesvědčivý projev, bez toho to nepůjde. Nezřídka se může stát, že přestože máte data a čísla, špatný projev může celkově zcela zničit vaši snahu, protože nedokážete dobře data vysvětlit a obhájit.

Rétorika aneb jak správně mluvit

Mluvit se učíme už od dětství. Nicméně je rozdíl mezi mluvou, díky které se dorozumíme a mluvou, která z vás udělá sebevědomého a vyzrálého jedince, který ví, o čem mluví – nebo to tak aspoň vypadá. Rétorika neboli řečnictví je jazyková disciplína, která se vyvíjí už od starověku. Ve své podstatě se učíte přesvědčování a zároveň výřečnosti, která dodá vašemu projevu výjimečnost.  

Mluvený projev se dá docela dobře naučit, potřebujete jen snahu lépe mluvit. Rétorika je jádrem komunikačních dovedností. Můžete ji doma trénovat před zrcadlem, s kolegou nebo třeba pomocí některých učebnic rétoriky. Uvidíte, že zaznamenáte zlepšení. Pokud ale chcete mluvit opravdu profesionálně, je dobré si alespoň do začátku najít mentora, odborníka, který se rétorikou zabývá. 

Verbální a neverbální komunikace

Součástí dobrého projevu ale není jen mluva, tedy verbální komunikace. Hodně o nás vypovídá také neverbální komunikace – možná víc, než bychom chtěli. Prozradí především, jestli jsme ve stresu. Určitě znáte lidi, kteří se vlivem stresu začnou při mluvení různě houpat ze strany na stranu, přeříkávat se, mluvit příliš rychle nebo dělat jiné věci, které kazí celkový projev. Ukazujete tím jistou slabost, a to se třeba v byznysu nemusí vyplatit. 

Pokud jste dlouhodobě vystaveni stresu, může se to podepsat i na vašem pracovním výkonu. Přečtěte si 8 osvědčených tipů, jak se zbavit stresu

Neverbální neboli také nonverbální komunikace zahrnuje všechny další aspekty, kterými můžeme celkově náš projev vylepšit. Je to hlasitost, rychlost řeči, barva hlasu, pauzy, důraz, gesta, mimika, haptika a další. Zkušený řečník je všechny ovládne a nakonec je díky nim jeho projev takřka neprůstřelný. Neverbální komunikaci je potřeba trénovat stejně, jako její verbální část. 

Jak zlepšit své komunikační dovednosti?

Abychom to shrnuli. Studie ukazují, že lidé si o vás udělají obrázek podle 2 věcí, záleží jak vypadáte a jak mluvíte. Na základě toho si velmi rychle udělají první dojem, kterého se potom jen těžko zbavíte. Jaké jsou tedy hlavní tipy, jak svépomocí zlepšit komunikační dovednosti? Následující tipy vám pomohou lépe mluvit na meetingu, při vyjednávání nebo v případě proslovu třeba před zaměstnanci. 

  1. Snažte se mluvit spíš v nižším tónu hlasu. Studie ukazují, že vysoký tón hlasu lidé vnímají jako nervozitu. Dejte při jednání ostatním najevo sebevědomí o tom, co říkáte, co děláte – hlubší tón působí důvěryhodně, ale pozor, abyste to nepřehnali, potom byste mohli působit až hrubě. 
  2. Pokud máte při nervozitě tendenci mluvit rychle, snažte se svůj projev pomalu brzdit. Důležité je, uvědomit si, že mluvíte příliš rychle, potom je snadné ubrat na rychlosti. Příliš rychlý projev může být nesrozumitelný, protože posluchači si potřebují utřídit během projevu nebo hovoru myšlenky. Zároveň je pro vás mnohem složitější a náchylnější k přeřekům, polykání slabik a podobně.
  3. Pozor na takzvaná vycpávková slova a zvuky. Nahrajte se při mluvení a uvidíte, že nejspíš používáte zvuky jako „eee“, „uh“ anebo často opakujete některá slova, typicky „prostě“, „takže“, „vlastně“, „jakoby“ a další. Snažte se jich zbavit, nepoužívat je.

Nebojte se mlčet. Ne vždycky musíte nutně něco hned říct. Naopak se na chvíli odmlčet, a to třeba i při otázce, kdy se čeká vaše odpověď, může zvýšit váhu vašich slov a upoutat pozornost.

Naučíme vás, jak mluví lídři

Komunikace a verbální i neverbální projev jsou základem manažerských dovedností. Víme, že jako manažeři budete muset vyjednávat a přesvědčovat zaměstnance nebo kolegy na svou stranu. Dovednosti můžete získat díky studiu několika MBA oborů, které na CEMI nabízíme. Jmenovitě se s komunikačními dovednostmi setkáte například v oborech management obchodu, HR management nebo třeba marketingový management

Zdroj: cemi.cz

RELATED ARTICLES