Středa, 4 října, 2023

Future Leaders Exchange aneb rok na americké střední zadarmo

Chceš si vyzkoušet život amerického teenagera? Bydlet rok v americké hostitelské rodině a studovat na americké střední škole? Zabojuj o stipendium FLEX, které plně hradí Ministerstvo zahraničí USA.

Future Leaders Exchange neboli FLEX je roční stipendijní program pro středoškoláky z dvaadvaceti evropských a asijských zemí, který plně hradí Odbor pro vzdělávací a kulturní záležitosti Ministerstva zahraničí USA.

Tento školní rok je na FLEXu 13 českých středoškoláků a středoškolaček z různých koutů republiky. Začátkem srpna s nimi do Ameriky odletěly i dvě studentky, které stipendium vyhrály na Ukrajině a do Česka je vyhnala válka.

Zájemci mohou o stipendium FLEX zabojovat ve výběrovém řízení, jehož první kolo se každoročně koná v září a říjnu. Spočívá v tom, že studenti vyplní a odešlou on-line přihlášku a posléze absolvují krátký on-line test z angličtiny.

Letos bude přihláška k dispozici do 13. října.

Po podání přihlášky uchazeči dostanou e-mail s pokyny k absolvování testu z angličtiny, na což mají 72 hodin. Potvrzující e-mail o dokončení testu by jim měl dorazit nejpozději do druhého dne.

Podrobný návod jak na přihlášku je ve videu na tomto odkaze.

Kdo se může tento podzim hlásit?

 • občané Česka, kteří se narodili mezi 15. 5. 2005 a 15. 7. 2008
 • studují v 1. nebo 2. ročníku střední školy v Česku (nebo v odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia)
 • mají dobrý prospěch a domluví se anglicky
 • nepobývali v USA v součtu déle než 90 dní za posledních pět let

Co FLEX stipendistům hradí?

 • cestu z místa bydliště v Česku do USA a zpět
 • měsíční stipendium určené na společenské aktivity a nákup základních osobních potřeb (např. osobní hygienické potřeby)
 • umístění v prověřené hostitelské rodině na jeden školní rok
  a studium na americké střední škole
 • přípravná školení před odjezdem do USA a po návratu do Česka
 • aktivity v místě pobytu v USA
 • zdravotní pojištění, které nepokrývá zubní zdravotní péči a zdravotní péči spojenou s již existujícím nebo chronickým onemocněním

K čemu je FLEX dobrý?

Stipendisté mají šanci poznat americký životní styl a kulturu a seznámit svou hostitelskou rodinu a americké spolužáky a učitele s kulturou a historií své země.

Studenti se vracejí domů samostatnější a připravenější na život v dnes stále více propojeném světě. Získávají cit k odlišnostem jiných kultur a během pobytu si vytvářejí pevná, dlouhotrvající pouta k hostitelské rodině a novým kamarádům.

Co zvážit, než podám přihlášku?

Zájemci o program FLEX by si měli uvědomit, že jim roční pobyt v zahraničí může zkomplikovat studium v Česku.

Učební plány a předměty na amerických středních školách se výrazně liší od těch českých. Může se stát, že domovská střední škola studium v USA neuzná nebo bude po stipendistech požadovat složení rozdílových zkoušek.

Zájemci by si měli ve své české střední škole zjistit, zda budou muset opakovat ročník, případně za jakých podmínek budou moct pokračovat ve studiu se svou třídou.


Informace o stipendiu FLEX

Odkaz a uzávěrka
On-line přihláška na školní rok 2023–24 je k dispozici od začátku září do 13. října

Sponzor programu
Odbor pro vzdělávací a kulturní záležitosti Ministerstva zahraničí USA

Výlohy účastníků
Program je plně hrazen Ministerstvem zahraničí USA

Kdo se může hlásit?
Středoškolačky a středoškoláci, kteří splňují kritéria programu včetně českého občanství

Webové stránky stipendia
Future Leaders Exchange

Oficiální brožura programu FLEX (v anglickém jazyce).

Zdroj: czechia.americancouncils.org

RELATED ARTICLES