Sobota, 20 července, 2024

Díky projektu OKAP vznikají žákovské kluby a kroužky

Ve středních školách v Moravskoslezském kraji vznikají studijní kluby a kroužky na podporu čtenářské gramotnosti. Vyšla také sbírka povídek s názvem Kapuce od mikiny, která zamířila za školáky. To vše díky projektu OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II), který realizuje Moravskoslezský kraj.

Ve 23 středních školách v MSK odstartovalo svou činnost v uplynulém školním roce celkem 100 volnočasových kroužků na podporu čtenářské a matematické gramotnosti. „Volnočasové kroužky slouží například žákům prvních ročníků středních škol k usnadnění přechodu ze základních na střední školy, ale také jako doplněk k běžným hodinám pro žáky vyšší ročníků,“ říká Jan Šindelka, manažer projektu OKAP. „Žáci tak mohoudoplnit své znalosti z českého jazyka i matematiky, zapojit se do divadelního kroužku, vyzkoušet psaní textu v různých stylech nebo navštěvovat třeba kroužky logického myšlení,“ dodává Šindelka.

V rámci projektu vznikly v partnerských středních školách v MSK také žákovské studijní kluby, které jsou vybaveny učebnicemi, odbornou literaturou, beletrií, stavebnicemi i deskovými a logickými hrami. Vyčleněné prostory teď slouží žákům ipedagogům k samostatné i týmové práci.

Čtenářskou gramotnost podporuje i nová kniha s názvem Kapuce od mikiny, do které svými povídkami přispělo patnáct českých autorů. Publikaci připravila obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem, a byla vydána právě díky projektu OKAP.Texty odkrývají aktuální témata mezi mladou generací, která mohou být jistým tabu. Věnují se například tématu šikany, hendikepů, závislostí, materialismu či předsudků, ale i čestnosti, vnitřní svobody, zodpovědnosti nebo laskavosti. „Když jsem přemýšlela nad názvem celé knihy, měla jsem spoustu návrhů. Ale pak jsem se zamyslela nad tím, co je pro dnešní mladou generaci skutečně charakteristické, a uvědomila jsem si, že všichni nosí mikinu s kapucí, která jim může sloužit jako jakási ulita,“ prozrazuje Eva Katrušáková, zakladatelka společnosti Celé Česko čte dětem.

Knihu, spolu s vytvořenými metodickými listy, obdrží v průběhu školního roku pedagogové a studenti osmdesáti škol v MSK. Na základních a středních školách pak budou probíhat besedy s autory díla, čtenářské dílny pro žáky 8. a 9. tříd i jejich pedagogy a metodické semináře pro studenty Filozofické a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Účastníci čtenářských dílen a metodických seminářů tak dostanou návod, jak se sbírkou povídek pracovat prostřednictvím metodických listů.

„Podpora čtenářské gramotnosti je pouze malou částí projektu OKAP. Moravskoslezský kraj na něm spolupracuje s 96 partnerskými organizacemi, například základními a středními školami, Ostravskou univerzitou, Vysokou školou báňskou, Dolní oblastí Vítkovice, Mensou České republiky a dalšími vzdělávacími institucemi. Mezi hlavní podporované oblasti patří například i odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze nebo podnikavost,dodává manažer projektu Jan Šindelka.

Zdroj: Petra Špornová, mediální zastoupení projektu OKAP KÚ MSK

RELATED ARTICLES