Středa, 12 června, 2024

100% REWORK a 24 VISION. V hlavní roli neuronové sítě

Společnost 100% REWORK, která poskytuje služby především v oblasti kontroly kvality, vstoupila investorsky do start‑upové firmy 24 VISION, která vyvíjí aplikace založené na neuronových sítích. Propojení s vývojářskou firmou má přinést 100% REWORKu ještě lepší úroveň kontroly a rozšíření do dalších oborů.

Skupina QPAG, jejíž součástí firma 100% REWORK je, zajišťuje služby a produkty pro klienty v oblasti kvality. Dodává měřicí techniku, kalibruje a kontroluje, přičemž právě posledně jmenovanou službu, kontrolu, zajišťuje už více než 20 let 100% REWORK. Zákazníky jsou dnes ve velké míře firmy ze sektoru automotive, klienty má ale také v leteckém a námořním průmyslu.

„Hledali jsme partnera, se kterým bychom mohli určité kontroly poptávané u klientů automatizovat, protože některé činnosti z dlouhodobého hlediska automatizovanou kontrolu a vysokou míru opakovatelnosti vyžadují,“ odpovídá Tomáš Pavlík, jednatel 100% REWORK, na otázku, jak a proč k propojení firem došlo. Dodává, že samozřejmě ne všechno lze zautomatizovat, může to být ale velice dobrý doplněk ke kontrolám kvality.

Společnost 24 VISION, která vyvíjí systém pro vizuální kontrolu výrobků a využívá k tomu mimo jiné neuronové sítě, zaujala Tomáše Pavlíka právě tímto zajímavým nápadem, ale i celkovou snahou hledat řešení pro klienty. Spolupráce byla navázána v únoru loňského roku. Ke vstupu do firmy došlo v listopadu.

O jak vysokou investici šlo a jaký podíl 100% REWORK ve start‑upu získal, společnosti nezveřejnily. Nejedná se ale o majoritní podíl. Největším investorem v 24 VISION je firma Y Soft.

Řešení pro velké série

Společnost 24 VISION byla založena v roce 2019 a její vznik je navázán na předchozí dlouholeté zkušenosti vývojářů v oblasti aplikací pracujících s obrazovými daty v mateřské společnosti TINT. „Tam jsme postupně přešli od vývoje aplikací například pro čtení SPZ až do oblasti kvality, kde jsme pomocí standardních metod začali provádět rozpoznávání objektů. Záhy jsme však narazili na limity těchto metod – malá flexibilita, nutnost zajištění konstantních světelných podmínek, zajištění absolutně přesného umístění výrobku a mnoho dalších. Tato zpětná vazba z výroby pro nás byla velkou výzvou a jednou z cest bylo využití neuronových sítí. A zde nastal právě ten moment, kdy jsme spolu s kolegy společnost 24 VISION založili,“ přibližuje okolnosti vzniku ředitel start‑upu 24 VISION Martin Hriško.

Stručně řečeno, produktem, který 24 VISION nabízí, je komplexní kontrola kvality řízená umělou inteligencí využívající neuronové sítě a hluboké učení. Zaměřuje se na koncovou kontrolu kvality výrobků, které opouštějí výrobní linku ve velkých sériích a v současnosti je musí kontrolovat lidé. U každého výrobku existuje soupis vizuálních kontrolních bodů, takzvaný katalog vad, který se navíc může měnit podle modelu nebo právě vyráběného typu. A právě variabilita nebo různorodost jsou „ideální podmínky“ pro nasazení tohoto řešení pro kontrolu kvality přímo do výrobního procesu.

Tomáš Pavlík i Martin Hriško říkají, že způsob kontroly pomocí neuronových sítí je revolučním řešením, které konkurenční firmy zatím jen testují, zatímco produkt 24 VISION už je nasazený u několika zákazníků.

Jak to funguje

Aby neuronová síť správně fungovala, musí se natrénovat. Neuronové síti se předkládají snímky s vadami nebo naopak snímky bez vad, přičemž tyto vady jsou zařazené do různých tříd dle typů nebo konfigurace. Na nich probíhá trénink, testování, validace výsledků a postupným dotrénováním se kontrola dostává na stále vyšší hodnoty spolehlivosti detekce správné třídy.

Současně běží více typů a druhů neuronových sítí, každá je vhodná pro něco jiného. Segmentační hledá subjektivní vady, jako jsou třeba škrábance či poškození povrchu, detekční detekuje a rozpoznává objekty, jako jsou různá tlačítka a komponenty, a umí je také třeba počítat. Poslední možností je, že systém má natrénovaný správný vzor a hledá míru odchylky od tohoto vzoru, zde se jedná o klasifikaci.

Celé řešení obsahuje více modulů, které jsou vzájemně propojeny a logicky provázány. Systém obsahuje kompletní uživatelské rozhraní, které slouží k samotné práci obsluhy. Operátor na lince má k dispozici výstupní displej, kde vidí v reálném čase výsledky kontrol a může interaktivně reagovat na nalezenou vadu. Pro manažery je následně určen reporting, který zahrnuje různé pohledy a statistiky. Dále je zde archiv všech výsledků a snímků, takže existuje důkaz o tom, v jakém stavu výrobek linku opustil, a to včetně vazeb na výrobní číslo a čas.

Je to teprve začátek

„Díky využití neuronových sítí se hranice spolehlivosti kontroly posouvá až na 99 procent a výše,“ uvádí Martin Hriško. To oceňuje i šéf 100% REWORK Tomáš Pavlík. Říká: „Pro dlouhodobou kontrolu jsou kamery a velmi kvalitní software pracující na bázi umělé inteligence velmi vhodným přístupem a budoucností pro průmysl. Očekávám, že spolupráce se skupinou QPAG a s firmou 24 VISION nám umožní rozšíření kontroly i v jiných oborech, kde je na kvalitu kladen velký důraz. Zákazníci získají kromě nejvyšší kvality služeb například i možnost trasovatelnosti kontrol, a tím i případné menší finanční dopady v případě svolávek.“

Na začátku spolupráce 100% REWORK zajistí firmě 24 VISION instalaci systému a výrobu případných kontrolních stanic, které budou osazeny kamerami a přizpůsobeny na danou aplikaci. „Když se vše vydaří podle plánu, bude za rok k dispozici špičkové řešení pro kontrolu kvality připravené na expanzi do celého světa,“ věří Martin Hriško.

V budoucnu chtějí obě firmy společně vyhledávat další produktové balíčky, kde je lidská kontrola velmi obtížná a nelze ji zatím strojově realizovat. „Nabídnout potom takovou kontrolu dodavatelským způsobem je jedním z našich cílů,“ uzavírá Tomáš Pavlík.

Zdroj: autosap.cz

RELATED ARTICLES