Úterý, 23 dubna, 2024

VOSKOP, unikátní komplex kopřivnických škol

Střední škola a Vyšší odborná škola

Více než 80. let je v Kopřivnici poskytováno středoškolské vzdělání, které bylo od roku 1992 rozšířeno o vyšší  odbornou školu, čímž vznikl unikátní komplex škol – VOSKOP. Střední škola, středoškolské programy s maturitou včetně vyšší odborné školy rozšiřuje oblast vzdělávání nově i do oblasti logistiky. Naše škola se v letošním ročníku „škola doporučená zaměstnavateli“ umístila mezi prvními desíti v rámci MSK. V minulém roce si odnesla ocenění „School Friendly – škola doporučená zaměstnavateli“ za spolupráci se společností TATRA TRUCK a.s. Známá kopřivnická automobilka Tatra svou nepřetržitou činností (jedna ze tří nejstarších automobilek) značně ovlivnila automobilový průmysl nejen v tuzemsku. Jak samotná automobilka tvrdí, její významnou výhodou je vysoká úroveň především lidského potenciálu. To je jen potvrzením, že o absolventy naší školy je z řad zaměstnavatelů velký zájem. Kooperace mezi školou a automobilkou v rámci projektu Kompetence 4.0, vyhlášeným Ministerstvem práce a sociálních věcí má za cíl maximálně využít příležitosti, naskýtající se díky čtvrté průmyslové revoluci. Děláme vše proto, aby naši absolventi jednotlivých oborů maximálně splňovali požadavky hospodářského sektoru.

Cílem našeho pedagogického sboru je probudit v mladých lidech zájem o daný obor skrze praxi, nejnovější technologie a moderní zázemí včetně lektorů, kteří jsou profesionálové v dané oblasti.

  • Nové zážitky a zkušenosti z praxe, které posunou teoretické znalosti novým směrem.
  • Profesionální přístup a připravenost k uplatnění v oboru
  • Vytvářet profesionály v oboru, kteří vědí, co chtějí.

Budujeme úzké vazby s podniky, jelikož vidíme praxi jako nedílnou součást vzdělávání. Nabízené obory v rámci moderních studijních programů reflektují a reagují na skutečné problémy trhu práce a nedostatku odborníků v daných profesích. V rámci projektů spolupracujeme s vysokými školami, předními společnostmi v našem regionu a dalšími významnými institucemi jako je Moravskoslezský automobilový klastr či Moravskoslezská hospodářská komora.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NESOUCÍ NÁZEV „DRONE EXPERT“

Naši žáci a studenti se mohou bezplatně účastnit specializovaného školení „DRONE EXPERT“, po jehož absolvování získají kvalifikaci pro práci a výzkum s využitím bezpilotních prostředků nejen v českém ale i slovenském vzdušném prostoru. Díky tomu mohou naši studenti v budoucnu plnit úlohu operátora UAV, nebo je využívat v rámci vlastní podnikatelské činnosti. Mimo realitu studenti absolvovali letecký výcvik i na simulátorech.

První absolventi již složili zkoušky a získali oprávnění k létání s drony v kategoriích A1, A3 i A2.

VZDĚLÁNÍ S INTELIGENTNÍM VÝROBNÍM ROBOTEM MYCOBOT

Dnešní doba smíšené výroby vede k tomu, že každou zakázku můžeme považovat za unikátní, což klade požadavky zejména na flexibilitu výroby. Nároky, které neustále rostou ze strany zákazníků nutí podniky neustále zvyšovat produktivitu a zavádět do výroby nové automatizační technologie. „Koboty považuji za ideální řešení, které bude pro novou generaci uživatelsky atraktivní. Pomůže nám vyrovnat se snadno s požadavky díky rychlé a přizpůsobivé aplikaci, intuitivnímu jazyku a osvobození od rutinní manuální práce. Považuji nově pořízeného kobota s open sorce rozhraním za ideálního pomocníka pro vzdělávání“ říká ředitel školy Ing. Jiří Pištecký. Naprogramovat si minirobota v rámci studia? Není to nic výjimečného. O elektromobilitě se mluví dlouho, my však chceme rozumět, nikoliv pouze mluvit. Naši studenti se stávají absolventy, kteří jsou připraveni jít vstříc dnešní, digitalizované době.

NOVĚ ZASTŘEŠUJEME I OBLAST ELEKTROMOBILITY

Radek Špicar, víceprezident Svazu průmyslu a dopravy v ČR se vyjádřil ke školství ve vztahu k elektromobilitě. „Díky elektromobilitě spousta lidí přijde o práci, a naopak celá řada jich nově vznikne. Našim cílem je, aby vznikaly právě v podmínkách ČR, aby měli lidé dostatečnou kvalifikaci a na těchto místech se mohli uplatnit. Logicky to má tedy značné požadavky na systém vzdělávání.“ VOSKOP nově posílila nácvikový vozový park studijních automobilových programů o Škodu Enyaq 60, díky které se nově zaměřuje i na elektromobilitu. Snažíme se zajistit studentům inovativní výuku a plnohodnotně se připravit pro život v 21. století. Z toho důvodu je výuka neustále modernizována a zkvalitňována v souladu s technologickým vývojem ve všech oblastech vzdělávání, které naše instituce zastřešuje. Škoda Enyaq 60 je plně elektrický automobil, díky kterému jsme dosáhli dalšího vytýčeného cíle, zařadit se mezi instituce, které poskytují odborné vzdělání v oblasti elektromobility.

ZAČNĚTE S NÁMI UTVÁŘET SVŮJ PŘÍBĚH

Naše působení má dlouholetou tradici. V rámci vzdělávání neustále připravujeme kvalitní pracovníky ve svém oboru, a to pro oblast nejen strojírenství, automobilový průmysl, ekonomiku a nově i pro oblast logistiky. Každý z oborů je atraktivní díky celé řadě výhod, jako je zvýhodněná cena autoškoly, svářečské průkazy, možnost získání leteckého oprávnění s drony, práce s kobotem, získání praxe a navázání spolupráce s významnými hráči v podnikatelském sektoru a zapojení do celé řady zajímavých projektů.

VOSKOP zajišťuje oblast vzdělávání v oborech vyššího odborného vzdělávání, které je zakončeno absolutoriem, v oborech středoškolského vzdělání ukončeného maturitou i s výučním listem. Možnost nástavbového studia ocení zejména absolventi oborů ukončených výučním listem. Studium v tomto moderním odborném komplexu má výhodu v možnosti přestupu mezi jednotlivými obory v průběhu studia. Jde tedy zejména o studenty, aby zjistili, v čem tkví jejich vlohy a věnovali se skutečně oblastem, které je budou naplňovat.

STUDUJ U NÁS A BĚŽ VSTŘÍC BUDOUCNOSTI

nový učební obor finanční služby a logistika

Logistika je klíčovou součástí strategie školy, podniků a obchodního průmyslu. V současné době se využívají progresivní technologie známé jako prvky průmyslu 4.0. VOSKOP si uvědomuje významnost přechodu současných podniků na podniky digitální. Doba jde napřed a s ní i střední a vyšší odborná škola VOSKOP.

NOVĚ VZNIKAJÍCÍ CENTRUM V MORAVSKOSLEZKÉM KRAJI bude potřebovat odborníky v oblasti logistiky

 Věřím, že nově vznikající logistické centrum v Mošnově bude značným přínosem nejen pro armádu ČR ale zejména pro Moravskoslezský kraj, který postrádá agilitu na tak strategickém místě. Využijeme strategické lokalizace a zejména lidského potenciálu, který je pro nás primární. Považuji to za skvělou zprávu týkající se budoucností nejen letiště v Mošnově, ale jako skvělou příležitost pro celý MSK a naši školu, v němž budou nově vznikat stovky nových pracovních míst pro lidi s příslušnou kvalifikací. Dodal k nově otevíranému vzdělávacímu oboru nesoucí název“ Logistické a finanční služby“ ředitel školy VOSKOP Ing. Jiří Pištecký.“

ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ

Vynikající výsledky jsou plody práce nejen našich výborných pedagogů, ale i studentů. Našim prvořadým cílem a cílem budoucnosti bude vždy zkvalitňovat vzdělávací proces, jak jen to bude možné. Mezi nejvýznamnější ocenění z minulého školního roku patří např.:

Na stupínku vítězů v programování CNC strojů

Ke konci roku 2022 získal náš student Šimon Heryán 3. místo v celorepublikové soutěži žáků středních škol v oblasti programování CNC strojů. „Jsem pyšný na to, že se naše škola již léta účastní této soutěže a studenti prokazují vysokou znalostní úroveň v oblasti programování CNC strojů. Jsem přesvědčen, že máme na to, abychom vítězili v celé řadě oblastí, což je naší další prioritou.“ Ing. Jiří Pištecký, ředitel komplexního vzdělávání VOSKOP.

Získali jsme 1. Místo v kategorii automechanik v soutěži autoopravář junior

I přes složitou dvouletou situaci kvůli výuce v distanční formě a absenci praktické výuky nenechala na našich žácích velké následky, což dokazuje skvělé umístění našeho studenta Michala Pustějovského, který získal 1. místo v kategorii automechaniků. Finalisté předváděli excelentní výkony. Od účastí v těchto soutěžích si slibujeme motivovat žáky střední odborné školy včetně propagace technických oborů, které nabízíme.

Díky pravidelné účasti na soutěžích hodnotíme výsledky našeho vzdělávání, ať jde o umístění v soutěži Automechanik Junior, Zlatý pilník, CAD systémů, rychlosti psaní na klávesnici nebo soutěž v MS OFFICE. Mimořádné úspěchy jsme zaznamenali i v mezinárodních soutěžích orientovaných na 3D modely, 2D a 3D kreslení, programování CNC strojů ale i v oblasti sportu.

Zdroj: Ing. Jiří Pištecký

RELATED ARTICLES