Čtvrtek, 13 června, 2024

Věda na Ostravské univerzitě je ve skvělé kondici. GAČR její projekty podpořil desítkami milionů

Vědě se na Ostravské univerzitě dlouhodobě daří. Potvrdily to také nedávno vyhlášené výsledky veřejné soutěže Grantové agentury České republiky, která rozhodla o podpoře osmi projektů jejichž náklady jsou větší než 50 milionů korun, u nichž jsou pracovníci Ostravské univerzity v roli hlavního řešitele a dvou jejichž náklady převyšují 23 milionů korun, kde jsou spoluřešiteli. Lze tak bezesporu říci, že OU v silné konkurenci velkého množství vědeckých pracovišť uspěla a dokázala, že úroveň vědy na OU je na nadstandardně vysoké úrovni. Potvrzuje se také rostoucí trend, pokud jde o výši finanční podpory, kterou univerzita od GAČR každoročně získává.

Finanční podpora projektů na Ostravské univerzitě z GAČR má rostoucí trend. V letech 2016 a 2017 šlo z GAČR na projekty Ostravské univerzity okolo 22 milionů korun, v následujících třech letech to byl už dvojnásobek, letos je to ještě více. Konkrétně byly z GAČRu podpořeny čtyři projekty z Přírodovědecké fakulty s náklady 40 milionů korun, tři z Filozofické fakulty s náklady téměř 6 milionů korun a jeden z Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování s náklady blížícími se 5 milionům korun. V případě spoluřešitelských projektů jde o spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR, jejich náklady převyšují 23 milionů korun. Všechny tyto projekty budou zahájeny v roce 2023, dokončeny budou do konce roku 2025.

Že jde úspěch svědčí to, že Ostravská univerzita zaznamenala v počtu podpořených projektů často lepší výsledek v porovnání s obdobně velkými českými univerzitami a v některých případech dosáhla srovnatelného výsledku jako univerzity větší.

Velice nás těší, že GAČR podpořil projekty nejen spojené s přírodovědnými obory, ale také ty s humanitním zaměřením, které jsou také dlouhodobě pozitivně hodnoceny i z pohledu metodiky hodnocení výzkumných organizací. Výzkumy v oblasti humanitních a sociálních věd mají své místo ve společnosti a v současné době je o ně velký zájem, což dokazuje i připravovaný velký interdisciplinární projekt REFRESH Podpora ze strany GAČRu však není jediným indikátorem pozitivního trendu kvality vykonávané vědy na Ostravské univerzitě. Důkazem jsou také výsledky posledního hodnocení Mezinárodního evaluačního panelu OU, permanentní nárůst mezinárodní spolupráce, stejně jako zvyšující se počet publikovaných článků v časopisech s vysokým impaktem,“ říká prorektor pro vědu a tvůrčí činnost docent Pavel Drozd.

Podle Pavla Drozda jde o jednu z cest, jak efektivně podpořit místní postindustriální region.

Ostravská univerzita, respektive její úspěšní vědečtí pracovníci, svou skvěle odvedenou prací dokážou přitáhnout finance, které by za jiných okolností na Ostravsko vůbec nesměřovaly. Díky nim se v regionu otevírají možnosti pracovního uplatnění perspektivních vědců i možnosti aplikace některých výsledků pro zlepšování kvality života v regionu,“ doplnil prorektor.

Podpořené projekty GAČR na OU od roku 2023:

  • Přírodovědecká fakulta: Biologie telomer u trypanosomatid: protikladné rysy ukazují na různé strategie, hlavní řešitel Vjačeslav Jurčenko, náklady projektu 12,7 milionů korun
  • Filozofická fakulta: Od obelisku k střídmosti. Brněnská architektura 19. století, hlavní řešitel Pavel Zatloukal, náklady projektu 1,8 milionů korun
  • Přírodovědecká fakulta: Organelární translace jako evoluční hřiště, hlavní řešitel Marek Eliáš, náklady projektu 9,5 milionů korun
  • Filozofická fakulta: Velká historie a její filozofický potenciál, hlavní řešitel David Černín, náklady projektu 2,4 milionů korun
  • Filozofická fakulta: Modernizace komerčního vzdělávání v Předlitavsku v letech 1848-1918: projevy, trendy, mechanismy, hlavní řešitel Petr Kadlec, náklady 1,5 milionů korun
  • Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování: Nové přístupy pro předvídání finančních časových řad v rámci fuzzy-pravděpodobnostního prostředí, hlavní řešitel Michal Holčapek, náklady projektu 4,6 milionů korun
  • Přírodovědecká fakulta: Největší rozsedání skalního masivu na Zemi: proč v aridní Patagonii?, hlavní řešitel Tomáš Pánek, náklady projektu 6,8 milionů korun
  • Přírodovědecká fakulta: Identifikace a charakterizace struktur souvisejících s odlišnými fázemi lipidů tylakoidních membrán rostlin, hlavní řešitel Vladimír Špunda, náklady projektu 11 milionů korun
  • Přírodovědecká fakulta: Posouvání hranic zkoumání biologie plastidů prostřednictvím studia druhotně nefotosyntetizujících protistů, hlavní řešitel Tomáš Pánek, náklady projektu 11,5 milionů korun, za OU spoluřešitel Marek Eliáš
  • Přírodovědecká fakulta: Odhalení vztahů mezi ambróziovými bejlomorkami a jejich symbionty: přehlížený model evoluce houbového farmaření, hlavní řešitel Miroslav Kolařík, náklady projektu 11,8 milionů korun, za OU spoluřešitel Pavel Drozd

Zdroj: osu.cz

RELATED ARTICLES