Sobota, 20 července, 2024

Talent City 2024 znovu nastolí téma vzdělávání nadaných dětí. Zájemci se mohou registrovat už v těchto dnech.

Ve dnech 9. – 10. 10. 2024 Ostrava přivítá 3. ročník konference Talent City, pořádané statutárním městem Ostrava. Konference se tradičně zabývá podporou nadání a talentu u dětí, žáků a studentů prostřednictvím Programu a Výzvy na podporu vzdělávání a talentmanagementu. V jejím rámci proběhne celá řada workshopů pro děti ze základních i mateřských škol. Na několika místech ve městě se jí zúčastní odborníci v dané problematice, zástupci magistrátu a škol všech vzdělávacích stupňů. Zvána je rovněž veřejnost. 

„Cílem konference Talent City je sdílení dobré praxe a inspirace pro práci s nadanými dětmi, žáky a studenty. Čekají nás dva dny nabité zajímavými informacemi, plné interaktivních workshopů, prezentací a debat. Zapojení téměř dvou desítek ostravských organizací a spolků je důkazem toho, že Ostrava má v oblasti vzdělávání co nabídnout. Dobře však víme, že podnětným nápadům se daří rovněž jinde. Proto dojde také na prezentaci pestrých inspiračních zdrojů z Prahy, Brna, Olomouce, Zlína nebo Hradce Králové,“ přiblížila náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Program konference je tematicky rozdělen do dvou dnů. První den (středa 9. 10.) bude věnován mnoha desítkám workshopů pro mateřské a základní školy, uspořádaných napříč Ostravou. Místem konání 24 z nich bude třípatrový objekt Futurea, situovaný do unikátního areálu Dolní oblasti Vítkovice. Ostatní se konají v sídlech bezmála 20 ostravských spolků a organizací, případně ve školních třídách. Organizátoři zároveň vyslyšeli zpětnou vazbu od pedagogů a zvýšili počet workshopů pro mateřinky. Dalších 30 workshopů pak pořádá Knihovna města Ostravy na svých pobočkách. Programovou náplň úvodního dne zakončí setkání rodičů nadaných dětí. 

Dne následujícího (čtvrtek 10. 10.) jsou na programu diskuse a interaktivní bloky, zaměřené na tři oblasti – vzdělávání (Centrum PANT), kreativitu (Studio G) a podnikavost (Impact Hub Ostrava). Na tuto programovou část, jejímž cílem je inspirovat pedagogy pro jejich další působení ve vzdělávacím procesu, naváže velká debata s českými talenty, jakož i předními odborníky v práci s nadanými studenty a žáky. Ta se odehraje v Klubu Parník, přičemž celou konferenci Talent City uzavře. O své životní zkušenosti se podělí 6 osobností. Půjde jak o samotné české talenty, tak o experty evropského formátu, kteří se tématem renesance vzdělávání dlouhodobě a intenzivně zabývají. 

Konference Talent City 2024 se koná pod záštitou první dámy České republiky Evy Pavlové a za finančního přispění města Ostravy. Její čtvrteční část je určena jak odborné, tak široké veřejnosti. Navštívit ji proto mohou pedagogové a pracovníci z oblasti školství, stejně jako rodiče nadaných dětí nebo nadšenci pro podporu a rozvoj talentů. K účasti je však nutná rezervace, kterou lze vyřídit na https://talentova.cz/projekty-mesta/talent-city/.  Na těchto internetových stránkách jsou taktéž dostupné veškeré podrobnosti o programu konference. 

Zdroj: TZ Statutární město Ostrava

RELATED ARTICLES