Sobota, 2 března, 2024

Střední škola technická v Opavě, tzv. Kolofík, má nové supermoderní učebny

Studenti Střední školy technické v Opavě, tzv. Kolofíku, mají nově zrekonstruované učebny a zázemí. Vzdělávat se nyní budou i v moderních motivačních prostorách, tzv. Collaborative Learning Spaces (CLS). 

Dnešní slavnostní otevření CLS na „Kolofíku“ představuje důležitý milník v rámci projektu TPA – inovační centrum pro transformaci vzdělávání financovaného z operačního programu Spravedlivá transformace s celkovým rozpočtem 1,094 miliardy korun. 

„Díky rozsáhlé modernizaci učeben se „Kolofík“ stává vysoce atraktivní střední školou s kvalitním zázemím pro odbornou výuku technických oborů. Studenti tu mají skvělé podmínky k intenzivnímu studiu a rozvíjení svých znalostí. Věřím, že také úzká spolupráce s prosperujícími firmami je bude motivovat k tomu, aby neodcházeli z Moravskoslezského kraje, studovali tady dál na vysokých školách a viděli tu svoji budoucnost. Jsem si jist, že uplatnění na trhu práce tu najdou okamžitě, za pěkné peníze, a ještě je to bude bavit,” uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny s tím, že posílit kvalitu technického vzdělávání je jednou z hlavních priorit Moravskoslezského kraje. 

„Chceme také zvýšit zájem o studium technických a přírodovědných oborů, proto průběžně pracujeme na zkvalitňování výuky i technického zázemí odborných učeben. Je nutné, aby naše střední školy reflektovaly dynamický technologický vývoj, aby se žáci měli možnost s novými technologiemi seznámit a získali kompetence s nimi pracovat,” dodal náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny a upřesnil, že v rámci projektu vznikne na Střední škole technické v Opavě také školní firma se zaměřením na malozakázkovou kovovýrobu a plastikářství. Prostory pro plastikářskou dílnu jsou již dokončeny, nyní se čeká na vybavení vstřikolisem.

CLS jsou moderní motivační prostory určené pro výuku a implementaci Eduboxů – digitálních vzdělávacích materiálů pro učitele a žáky. Jejich vybudování na „Kolofíku“ vyšlo na 6,67 milionu korun. „Předpokládáme, že největší zájem bude o výuku odborných strojírenských předmětů v těchto prostorách,“ doplnil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny. Střední škola Technická Opava je jednou z osmi páteřních škol v Moravskoslezském kraji, kde CLS vznikají. 

Zdroj: TZ MSK

RELATED ARTICLES