Pondělí, 24 června, 2024

Slezská univerzita v Opavě bude mít nového rektora. Její akademický senát zvolil Tomáše Gongola

Novým rektorem Slezské univerzity v Opavě se s nejvyšší pravděpodobností stane Tomáš Gongol, dosavadní prorektor pro strategii a komunikaci. V úterý 1. listopadu jej v prvním kole jako kandidáta potvrdil akademický senát univerzity.

Gongol, který pro volby obdržel čtyři nominace, byl zároveň jediným kandidátem. Akademický senát jej nyní navrhne prezidentu republiky pro jmenování do funkce, ve které vystřídá dosavadního rektora doc. Ing. Pavla Tuleja, Ph.D. Ten opavskou univerzitu řídil dvě po sobě jdoucí čtyřletá období a pro další již tedy kandidovat nemohl. Nový rektor by se měl ujmout své funkce 1. března 2023.

Tomáš Gongol absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, doktorát získal na Vysoké škole ekonomické v Praze a tamtéž byl jmenován docentem. Na Slezskou univerzitu v Opavě nastoupil v roce 2004, kdy na její Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné postupně působil v několika funkcích. Z pozice proděkana pro studijní a sociální záležitosti se posunul na celouniverzitní post prorektora, nejdříve pro studijní a sociální záležitosti a poté pro strategii a komunikaci.

„Hlavním úkolem rektora je inspirovat, motivovat, strategicky směřovat a zajišťovat potřebné zdroje pro růst společenství studentů a zaměstnanců, ve kterém se obě tyto skupiny mohou ve vzájemné interakci dále vzdělávat a rozvíjet,“ přibližuje své vnímání role rektora Tomáš Gongol a pokračuje: „V úsilí o naplňování své vize se chci opírat o pět základních pilířů: rozhodování založeném na otevřeném dialogu a týmové práci, podpoře dalšího vzdělávání, využití jedinečných projektových příležitostí k rozvoji univerzity, respektu k rozmanitosti univerzitních součástí i vědních oborů a zachovávání principů udržitelného rozvoje.“ Tomáš Gongol je ženatý, společně se svou manželkou dlouhodobě pomáhá osiřelým dětem v Africe v rámci organizace Bez mámy.

Zdroj: slu.cz

RELATED ARTICLES