Sobota, 20 července, 2024

Slezská univerzita si bude volit kandidáta na nového rektora

Posledním únorovým dnem příštího roku skončí druhé funkční období stávajícího rektora Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D. Protože i ten nejúspěšnější rektor potřetí za sebou již dle zákona vykonávat funkci rektora nemůže, je nutné již nyní zahájit proces výběru nového rektora či rektorky. Univerzitní Akademický senát proto vypsal volbu na kandidáta/ky, kdy členové akademické obce mohou podávat své návrhy. Veřejné představení kandidátů a kandidátek, jež přijmou nominaci a o funkci rektora/ky se budou ucházet, se uskuteční v říjnu.

Návrhy kandidáta či kandidátky na nového rektora/ku Slezské univerzity v Opavě (SU) může podat kterýkoliv člen akademické obce (SU), nejpozději však do 12 hodin dne 10. 10. 2022. Způsob podávání návrhů je striktně dán a musí být dodržen. Návrhy kandidátů a kandidátek zveřejní volební komise na úřední desce SU a na internetových stránkách univerzity a jejích součástí následující den, tj. 11. 10. 2022. Kandidátky a kandidáti, kteří nominaci přijmou, se pak představí na veřejném zasedání Akademického senátu SU v týdnu od 17. – do 23. 10. 2022.

Volby samotné se pak uskuteční dne 1. 11. 2022 (1. a 2. kolo), případně 8. 11. 2022 (3. kolo). Vítěz voleb bude znám bezprostředně po posledním kole voleb zveřejněním opět na úřední desce SU a na jejích webových stránkách.

Více podrobností k vypsaným volbám na funkci rektora/ky Slezské univerzity v Opavě najdete na veřejné úřední desce SU.

Zdroj: slu.cz

RELATED ARTICLES