Čtvrtek, 13 června, 2024

Sedm výjimečných

Sedm excelentních ostravských studentů získá titul Talent roku, který město udělí už podruhé. Součástí ocenění je také sto tisíc korun. Ocenění zpravidla pracují ve výzkumných týmech, studují na českých i zahraničních školách, publikují odborné stati, podílí se na popularizaci vědy, organizují vědecké soutěže a jejich studijní výsledky jsou vynikající. 

O udělení ocenění vybraným studentům rozhodli zastupitelé města na svém lednovém zasedání. Město vhodné podmínky pro studium nadaných vysokoškoláků a jejich další profesní uplatnění vytváří dlouhodobě. Od roku 1996 byla výjimečným studentům udělována stipendia, tradiční ocenění pak nahradil ve školním roce 2021/2022 nový městský program, Talent roku.

Životní příběhy oceněných studentů jsou inspirující, praxe a studijní výsledky významně převyšují standard. Mezi čtyřmi oceněnými studentkami a třemi studenty nalezneme široké spektrum specializací, nominovaní se věnují umění, ochraně přírody a biodiverzitě, nanotechnologiím, informatice, politologii, leteckému průmyslu a vesmírné vědě či strojnímu inženýrství.

„Jména v minulosti městem oceněných stipendistů nalezneme mezi významnými lékaři, vědci i umělci. Ocenění studenti přispívají k rozvoji města i regionu mimořádným způsobem, jde o výjimečné osobnosti, které často reprezentují své město i na mezinárodním poli. Jejich inovativní, kreativní postupy a výzkumná zjištění pomohou v čase příštím ke zkvalitnění života, jejich neutuchající zájem o vědu a bádání je obdivuhodný, jsem ráda, že je můžeme podpořit v jejich profesních začátcích,“ konstatovala Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Mezi nominovanými studenty tak nalezneme například studenta podílejícího se na projektu, jehož cílem je aplikace umělé inteligence ke včasnému automatizovanému záchytu neurodegenerativních chorob mozku z obrazových zdrojů typu magnetické rezonance nebo počítačové tomografie. Tvůrčí činnost studenta probíhá v interdisciplinárním propojení informatiky a lékařských věd. Díky včasné detekci kritických oblastí bude reálná úspěšnější léčba Parkinsonovy choroby. Oceněna byla i studentka zabývající se výzkumem bryofágního hmyzu, jehož sběr a identifikace v terénu je extrémně náročná a vyžaduje zkušenosti. Sama říká, že dětský zájem o pozorování kobylek a brouků vystřídal sofistikovaný sběr hmyzu do entomologických nádob, sítěk či pastí k tomu určených. Její dětská záliba a vášeň se nyní zrcadlí již v badatelských postupech a kýžených výzkumných zjištěních. Studentka spolupracuje s řadou sdružení, zaměřených na ochranu přírody, jako dobrovolník se podílí na akcích k záchraně ohrožených druhů a podílí se na organizaci soutěží včelařů i chovatelů. Další oceněná se věnuje strojnímu inženýrství, zajímá se o řešení témat změny klimatu, energetická krize a udržitelné projekty průmyslu. Ke studiu technických oborů motivuje jako lektorka i ostatní studenty. Podílí se také na osvětě, prostřednictvím instagramového profilu přibližuje ilustracemi fyzikální principy a funkčnost každodenních předmětů.

Se všemi držiteli ocenění Talent roku se bude moci veřejnost seznámit v rámci výstavy, která bude realizována v polovině tohoto roku. V aktuálním školním roce 2022/2023 mohli vysokoškolští studenti podávat přihlášky do programu v termínu do konce října 2022. Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum jednotlivé návrhy vyhodnotila a k ocenění navrhla sedm z celkem 17 přihlášených studentů. Při posuzování žádostí byly hodnoceny nejen studijní výsledky, nýbrž i vědecká a společenská prospěšnost. Titul Talent roku může získat pouze vysokoškolský student s trvalým pobytem na území města Ostravy. V prvním ročníku programu Talent roku město ocenilo deset talentovaných studentů. Detailněji viz https://talentova.cz/setkani-s-talenty-roku/

Zdroj: Ostrava

Foto: Facebook Ostrava!!! – oficiální stránky

RELATED ARTICLES