Sobota, 20 července, 2024

Přelomový studijní program VŠB-TUO vychová experty na inovace ve zdravotnictví

V příštím akademickém roce budou mít první studenti možnost vyzkoušet si zbrusu nový profesní studijní program na materiálově-technologické fakultě Vysoké školy báňské s názvem Inovace a design zdravotnických prostředků. Co se pod tímto názvem skrývá a proč je důležitým chybějícím článkem pro spolupráci firem, oznámených subjektů a dozorových orgánů na trhu zdravotnických prostředků nám v rozhovoru představil proděkan fakulty pro spolupráci s průmyslem, Ing. Lukáš Peter, Ph.D. 

Nedávno jste oznámili otevření nového studijního programu Inovace a design zdravotnických prostředků. Mohl byste nám přiblížit, na které konkrétní potřeby nebo mezery na trhu cílí nový studijní program?

Během své praxe jsem působil a působím jako externí poradce firem v oblasti regulací zdravotnických prostředků a jako školitel pro oznámené subjekty, které zdravotnické prostředky schvalují, a jsou tak jakýmsi filtrem, aby se na trh nedostal nějaký nebezpečný nesmysl. Zjistil jsem, že ve firmách vyrábějících zdravotnické prostředky chybí odborníci, kteří by dokázali říci „technologie, materiály a vůbec koncept, který používáme, je v pořádku za určitých okolností a podmínek regulovaného trhu“, čímž by se mohl urychlit proces uvádění nových zdravotnických prostředků na trh jak na straně výrobce, ale také v případě správně zpracovaných podkladů předkládaných oznámeným subjektům právě na straně oznámených subjektů, čímž vzniká benefit pro všechny, především pak pro konečné uživatele a pacienty S touto myšlenkou jsme vytvořili tento studijní program. 

„Zjistil jsem, že ve firmách vyrábějících zdravotnické prostředky chybí odborníci, kteří by dokázali říci „technologie, materiály a vůbec koncept, který používáme, je v pořádku za určitých okolností a podmínek regulovaného trhu“, čímž by se mohl urychlit proces uvádění nových zdravotnických prostředků na trh.“

Jeho první koncept jsme konzultovali jak s firmami v okolí, tak s oznámenými subjekty a dozorovými orgány. Na základě jejich zpětné vazby jsme program dokázali připravit tak, aby naplňoval požadavky odborníků. 

Jaké jsou příležitosti pro uplatnění absolventů v praxi?

Úspěšnost uplatnění absolventů bude velmi vysoká. Jelikož se jedná o profesní studijní program, museli jsme do akreditačního spisu získat tzv. „letter of intent“, neboli „prohlášení o zájmu“, od firem, které nám přislíbily, že naše studenty budou přijímat na stáž.
Tyto firmy s námi okamžitě chtěly spolupracovat na koncepci výuky tak, aby absolvent nebyl pouze teoretikem, ale aby měl praktickou představu o tom, jak to ve výrobě a obecně ve firmě funguje. Subjektů, které pracují se zdravotnickými prostředky a potřebují tyto odborníky, jsou na českém trhu tisíce. 

Na druhé straně jsou tu dozorové orgány, např. SÚKL, testovací laboratoře apod. Všechny tyto subjekty extrémně potřebují lidi, kteří by dělali posuzování a testování na jejich straně. I jim velmi pomůže, když si budou moci studenta „zaškolit“ už během praxe a k nim nastoupí již jako odborník. 

Očekáváte specifický přínos vašich absolventů zdravotnickému průmyslu? V jakých oblastech konkrétně?

Regulace dává určité hranice a mantinely, kam by výrobce už neměl jít, a snaží se ho nasměrovat tak, aby aktivně sledoval i své konkurenty. Může se inspirovat, udělat krok dopředu a konkurenci předběhnout. 

A to budou schopni dělat i naši absolventi: zamýšlet se nad regulatorní strategií z pohledu materiálu a uváděním výrobků na trh z pohledu technologií. Dokáží výrobci ušetřit čas a peníze tím, že správně optimalizují proces a budou vědět, jak komunikovat s oznámenými subjekty. Stanou se tedy takovým spojovacím článkem mezi všemi stranami, které spolu mluví v rámci návrhu, vývoje a výroby a často si vzájemně úplně nerozumí. 

Čím víc těchto odborníků na trhu se zdravotnickými prostředky bude, tím víc se procesy posuzování shody a uvádění výrobků na trh urychlí.

„Výrobky tak mohou být lepší, kvalitnější a budou se rychleji dostávat na trh.“

Jaká je vize programu v kontextu budoucího vývoje a jak plánujete rozšiřovat spolupráci s průmyslovými a komerčními sektory v nadcházejících letech?

Po ukončení studia v tomto bakalářském studijním programu jsou zde možnosti navazujícího studia v oborech Biomedicínské inženýrství nebo Biomechanika. V tuto chvíli dochází také k akreditaci profesního navazujícího magisterského studijního programu Certifikace zdravotnických prostředků na univerzitě v Hradci Králové. Je koncipován v úplně stejném duchu včetně stáže ve firmě, ale věnuje se více legislativnímu a regulatornímu rámci.

My máme v tuto chvíli 3 roky na to, abychom vytvořili svůj vlastní navazující studijní program. Budeme ho koncipovat tak, že zkombinujeme všechny části jednotlivých kateder, které do procesů výroby, inovací a designu zdravotnických prostředků vstupují. Na jedné katedře se perfektně učí aditivní výroba, na druhé chemická analýza a testování materiálů. To vše lze krásně zkombinovat dohromady s legislativou a prohloubením znalostí regulatorních požadavků, aby vznikl opět studijní program, který bude v České republice jedinečný.

Pane Petere, děkujeme Vám za rozhovor. 

The article, including an English translation, is available in POSITIV Business & Style magazine 1/2024 HERE.

Článek včetně anglického překladu je dostupný v magazínu POSITIV Business & Style 1/2024 ZDE.

RELATED ARTICLES