Sobota, 2 března, 2024

Ostrava znovu podpořila rozvoj talentů od mateřinek po univerzity

Rozpoznat, podchytit a následně rozvinout talent žáka nebo studenta a nasměrovat ho k oboru, pro který má vlohy. To je ve zkratce definice talentmanagementu na ostravských školách, kterému statutární město Ostrava věnuje pravidelnou pozornost. Orgány města Ostravy na svých lednových jednáních rozhodly, že na podporu nadání, řízení rozvoje nadání a vytváření podmínek pro mimořádné školní talenty v roce 2024 vyčlení 32,83 milionu korun, rozdělených mezi 55 projektů.

Záběr podpořených projektů je přitom velmi široký. Peníze pomohou k lepšímu vybavení učeben, zavádění moderních technologií do výuky, pořádání workshopů, kreativních dílen, badatelským aktivitám, stážím nebo exkurzím do inspirativního a podněcujícího prostředí.

Náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová zdůraznila komplexnost talentmanagementových projektů: „Aktivity, které jsme v oblasti vzdělávání a talentmanagementu podpořili, pokrývají všechny stupně a úrovně našeho školství. Lze mezi nimi najít přírodovědné a ekologické vzdělávání předškoláků, zvyšování technických dovedností žáků základních škol, výzkumné projekty gymnazistů nebo nabídku oborového rozvoje pro talentované zájemce o univerzitní studium. Věříme, že s talentem je třeba pracovat dlouhodobě, aby se u každého jednotlivce rozvinul v co největší míře. Proto hodláme v podpoře talentmanagementu nadále pokračovat.“

V letošním roce městské finance umožní například realizaci projektu „Talentcentrum“ na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského, kdy zájemci získávají příhodné podmínky pro vzdělávání nad rámec běžné výuky. Na Wichterlově gymnáziu díky nim poběží projekt „Škola je nám stále malá 2024“, jenž studentům poskytuje možnost badatelských pobytů či odborných workshopů. Studenti Gymnázia Olgy Havlové si prostřednictvím této podpory vyzkoušejí badatelskou činnost s přispěním umělé inteligence a studenti Střední průmyslové školy Ostrava-Vítkovice se v rámci projektu „Strojařem ze Zengrovky“ zapojí do rozsáhlých aktivit Menzy ČR. Na ty nejmenší pak míří projekt „Malí přírodovědci a ekologové“ z dílny Univerzitní mateřské školy Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy byl poprvé vyhlášen v roce 2016. Za toto období bylo podpořeno 485 projektů v celkové částce 340,58 milionů korun. Zaměřen je především na podporu projektů za účelem rozvoje zejména technických a přírodovědných oblastí, čtenářské a matematické gramotnosti, systematickou podporu nadání, řízení rozvoje nadání a vytváření podmínek pro mimořádné talenty na území statutárního města Ostravy.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES