Sobota, 20 července, 2024

O univerzitách třetího věku v Ostravě. Vzdělávání seniorů patří mezi prestižní úkoly moderních univerzit

Aktivizovat seniory a udržet kvalitu jejich života. Takový cíl mají vzdělavatelé poskytující vzdělání lidem v důchodovém věku na půdě vysokých škol. 8. a 9. září 2022 se sejdou v Ostravě na platformě Asociace univerzit třetího věku (AU3V ČR).

Na programu je výměna zkušeností a sdílení dobré praxe. Akci pořádá AU3V ČR a hostí ji dvě členské univerzity: Ostravská univerzita a VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO).

Vzdělávání seniorů patří mezi prestižní úkoly moderních univerzit. V rámci univerzit třetího věku (U3V) je tak například na Ostravské univerzitě otevřená celá řada programů. Senioři se na Lékařské fakultě učí poskytování první pomoci. Velký zájem mají o programy zaměřené na historii regionu a umění. V poslední době se také čím dál tím víc chtějí vzdělávat v oblasti jazyků. Výuku mají nejčastěji co 14 dní po dobu dvou nebo čtyř semestrů. 

„V programech univerzity třetího věku se vzdělávají lidé v aktivním věku, který bychom mohli nazvat začátek seniorství, ale mnohdy i starší. Přednášky si vybírají podle toho, o jakou problematiku se zajímají a často se každoročně na univerzitu vrací. Máme posluchače, kteří se přihlašují do různých kurzů klidně i patnáct dvacet let,“ říká prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání Ostravské univerzity, profesor Aleš Zářický.

 „Nabídka různých aktivit pro seniorskou veřejnost je v naší společnosti poměrně široká. AU3V ČR chce garantovat to, že kurzy na platformě U3V na vysokých školách poskytují kvalitní vzdělávání na univerzitní úrovni, a že je zde kladen také důraz na etickou stránku tohoto vzdělávání. Asociace U3V ČR je partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v oblasti celoživotního učení formou U3V,“ přibližuje činnost asociace víceprezidentka AU3V ČR inženýrka Martina Polášková z VŠB-TUO a dodává, že na takovýchto setkáváních si poskytovatelé U3V nejen vzájemně předávají zkušenosti a informace o této formě vzdělávání určené pro starší spoluobčany, ale řeší i problematiku systematizace a administrativy U3V. 

Jedním z příspěvků na dvoudenním setkání zástupců českých U3V bude přednáška zástupce organizace Elpida o novém vzdělávacím modulu v oblasti mediálního, digitálního a občanského vzdělávání seniorů a starších dospělých v regionech. Prostřednictvím nové metodiky a proškolených lektorů má tento vzdělávací projekt za cíl posílit důvěru seniorů v kvalitní žurnalistiku, důvěru ve vlastní schopnosti se zorientovat v informačním chaosu a zvýšit odolnost vůči manipulativnímu a dezinformačnímu působení.

·        Asociace univerzit třetího věku

·        Univerzita třetího věku na Ostravské univerzitě

·        Univerzita 3. věku VŠB-Technická univerzita

·        Elpida – mediální vzdělávání seniorů

Zdroj: vsb.cz

Ilustrační foto pixabay.com

RELATED ARTICLES