Sobota, 22 června, 2024

Nové moderní technologie studentům v Ostravě a Českém Těšíně dokonale nasimulují nemocniční prostředí

V Ostravě a Českém Těšíně získali studenti AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické novou sestavu výukových pomůcek a technologií za více než dva miliony korun a mohou se těšit na pokročilé výukové metody. Díky podpoře z evropského programu IROP II a vlastnímu finančnímu přispění AGEL SZŠ a VOŠ získala škola nové trenažéry, simulátory, modely a další zdravotnickou techniku za 2,3 miliony korun. Nové vybavení nejenže napodobuje nemocniční prostředí, ale nabízí studentům realistickou představu o pracovním procesu zdravotníků.

V téměř realistickou jednotku intenzivní péče se díky realizovanému projektu promění na pobočce AGEL Střední zdravotnické školy a VOŠ v Ostravě a v Českém Těšíně učebny Ošetřovatelství. „Díky novým zdravotnickým modelům, zdravotnickým prostředkům a pomůckám somatologie se budou studenti cítit jako uprostřed nemocnice. Pro představu, na novém trenažéru si budou moci vyzkoušet zavádění nazogastrické a nazojejunální výživy. Moderní figurína umožňuje simulovat nejrůznější vady srdce, které se budou studenti učit odhalit poslechem. Nově máme k dispozici tracheostomický simulátor či simulátor stáří, což je speciálně tvarovaný úbor, který po obléknutí omezuje hybnost, zrak i sluch a žák tak na vlastní kůži pocítí, jak se pacienti v pokročilém věku cítí. Další novinka, software s virtuální realitou pro ošetřovatelství, přidává další rozměr realistické výuce,“ uvádí Bc. Ing. Vladimír Janus, ředitel AGEL SZŠ a VOŠZ s tím, že učebny na obou pobočkách byly rovněž dovybaveny novým nábytkem.

Modernizace se na ostravské pobočce AGEL Střední zdravotnické školy a VOŠ nedotkla jen učebny Ošetřovatelství. Nové vybavení získala také Laboratorní učebna, stěžejní prostor pro výuku odborných zdravotnických a laboratorních technik. „V rámci projektu jsme dovybavili učebny výukovými pomůckami a rovněž novým nábytkem na míru, včetně skříní, které poskytnou prostor pro bezpečné uložení všech výukových materiálů. Největší radost máme z nového mikroskopu se speciální obrazovkou, na kterou uvidí všichni žáci v učebně a nejen jediný student, který mikroskop právě obsluhuje,“ upřesnil ředitel Janus, který s dalšími členy vedení školy připravuje další kroky směřující k ještě vyššímu standardu vzdělávání.

Mezi další plány AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické tak patří v Českém Těšíně zřízení nových odborných učeben Matematika-Fyzika a Biologie-Chemie. „Na pobočce VOŠ v Přerově chceme vybudovat novou Jazykovou učebnu, moderní učebnu ICT a posluchárnu,“ upřesnil na závěr Ing. Bc. Janus.

Zdroj: ostrava.szs.agel.cz

RELATED ARTICLES