Pondělí, 24 června, 2024

Na půdě VŠB – Technické univerzity Ostrava odstartoval unikátní projekt EBEAM – Electron Beam Emergent Additive Manufacturing

Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava byl zahájen inovativní vědecký projekt EBEAM – Electron Beam Emergent Additive Manufacturing. Tento projekt, vedený mezinárodně uznávaným vědcem Markem H. Rümmelim, se zaměřuje na výzkum a vývoj nových nanomateriálů s využitím technologie elektronového paprsku v rastrovacích elektronových mikroskopech.

Cílem týmu je vytvořit „šité na míru“ nanomateriály pro specifické aplikace. Mezi potenciální využití patří systémy pro podávání léčiv, energeticky účinná zařízení pro ukládání energie a nové typy katalyzátorů pro průmyslové výrobní procesy. Projekt představuje unikátní přístup v oblasti materiálového výzkumu a je jedním z mála na světě, který se zabývá touto technikou.

Jeho ambicí je nejen objevovat nové možnosti v materiálových vědách, ale i posouvat hranice tradičního výzkumu a otevírat cesty pro praktické aplikace. Projekt EBEAM má také za cíl podporovat internacionalizaci a multioborovou spolupráci na VŠB-TUO a přispět k zviditelnění univerzity jak v České republice, tak i na mezinárodním poli. Výsledky tohoto projektu by mohly mít zásadní dopad na řadu odvětví, od zdravotnictví po energetiku, a přinést nové inovace do každodenního života.

Zdroj: vsb.cz, redakce

RELATED ARTICLES