Čtvrtek, 18 července, 2024

Moravskoslezský kraj a město Ostrava pomohou Ostravské univerzitě postavit nové studentské koleje

Moravskoslezský kraj a město Ostrava pomohou Ostravské univerzitě financovat výstavbu nových vysokoškolských kolejí. Memorandum o tomto závazku podepsali hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica, ostravský primátor Jan Dohnal a rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký. 

Studijní programy Ostravské univerzity se rozšiřují a rozvíjejí, zároveň narůstá i počet studentů, kteří do Ostravy dojíždějí ze vzdálenějších míst Česka i ze zahraničí. Ostravská univerzita však nedisponuje dostatečnými prostory k ubytování těchto studentů. Proto připravila projekt na výstavbu vysokoškolských kolejí.

„Podpora vysokých škol je jednou z priorit Moravskoslezského kraje, jejich rozvoj je pro nás důležitý,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica. Dodal, že Moravskoslezský kraj přislíbil přispět 90 milionů korun na výstavbu nových vysokoškolských kolejí. 

„Dlouhodobě financujeme a podporujeme nejen rozvoj středních škol, které zřizujeme, ale i vysokého školství. Snažíme se studentům vytvořit co nejlepší podmínky k tomu, aby se mohli v klidu učit a získávat další dovednosti. Mimochodem od roku 2017 jsme do oblasti školství investovali přes 5 miliard korun,“ řekl náměstek hejtmana pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania. 

Stejnou částku jako Moravskoslezský kraj, tedy 90 milionů korun, se podpisem memoranda zavázalo poskytnout také město Ostrava. „Rozvoj vysokoškolského vzdělávání je pro nás klíčový, podporujeme celou řadu různých projektů, abychom jej zatraktivnili. Naší ambicí je, aby se Ostrava stala centrem vzdělávání. Nabídka zajímavých i unikátních studijních oborů může přilákat talenty, je však zapotřebí zabezpečit také odpovídající infrastrukturu. I podpora výstavby nových kolejí může být jedním ze střípků, jak město pomůže zajistit dostupné zázemí pro studenty mající bydliště mimo Moravskoslezský kraj či v zahraničí,“ dodal primátor města Ostravy Jan Dohnal. 

„Dlouhodobě podporujeme rozvoj studijních programů, vědy, výzkumu a s tím jde ruku v ruce samozřejmě nárůst počtu studentů ve městě, o který stojíme a je naším cílem. Aktuálně na Ostravské univerzitě studuje zhruba 10 tisíc studentů, ubytování na koleji je reálné pro asi pět procent z nich, přičemž přibližně polovinu tvoří studenti zahraniční. Výstavba nových kolejí je projektem s prvky sociálního bydlení, nabídne tak řešení bydlení i studentům, kteří si komerční ubytování dovolit nemohou. Současná kapacita kolejí se tak navýší o víc než jednou tolik, nabídne 663 lůžek v nových objektech,“ řekla náměstkyně ostravského primátora Andrea Hoffmannová. 

„Jako univerzita se stále rozrůstáme, a je proto přirozené, že přibývá studentů, kteří potřebují využívat ubytovací kapacity v Ostravě. Vnímáme, že v tomto směru nás začíná tlačit bota a musíme vyhovující koleje s dostatečnou ubytovací kapacitou neprodleně řešit. Jsem rád, že nás kraj i město vyslyšely a zavázaly se nám s nákladnou výstavbou finančně pomoci,poděkoval rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký, který si vzájemnou spolupráci se zástupci města a kraje pochvaluje: „Od města i kraje cítíme za Ostravskou univerzitu dlouhodobě podporu v našem snažení, společně se aktivně snažíme o úspěšnou transformaci kraje.“

Výstavba v místě současných vysokoškolských kolejí Jana Opletala je dalším z velkých plánovaných projektů Ostravské univerzity. Nové ubytovací kapacity pro studenty mají stát přibližně miliardu korun. Z toho zhruba 575 milionů pokrývá dotace z programu MŠMT. Po 90 milionech přispěje Moravskoslezský kraj a město Ostrava.  Zbytek peněz Ostravská univerzita dofinancuje úvěrem z Národní rozvojové banky, který je podpořen i dotací z Evropské komise. Samotná výstavba nových vysokoškolských kolejí by měla začít v roce 2025.

Zdroj: TZ Moravskoslezský kraj

RELATED ARTICLES