Sobota, 22 června, 2024

Kopřivnický motýlek v novém. Krajská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je k nepoznání

Základní škola a Mateřská škola Motýlek v Kopřivnici je díky rekonstrukci modernější a prostornější. Součástí projektu Moravskoslezského kraje coby zřizovatele školy bylo kromě rekonstrukce jejích stávajících prostor i vybudování nového objektu, který je napojený na hlavní budovu školy. Celá investice vyšla na 26 milionů korun, které byly hrazeny z rozpočtu kraje.

„Moravskoslezský kraj zřizuje hlavně střední školy, je jich zhruba devět desítek. Pak pod nás patří i dětské domovy, základní umělecké školy a školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterých je třicet pět. Kraj tak má ve správě asi 150 školských budov, které postupně modernizuje, rekonstruuje, rozšiřuje nebo třeba snižuje jejich energetickou náročnost. Aktuálně jsme dokončili rekonstrukci, rozšíření a modernizaci kopřivnické školy Motýlek, která navíc dostala nový dvojpatrový objekt napojený krčkem na hlavní budovu školy. Škola tak má nové prostory pro výuku, terapie a praktické nácviky, ale i technické zázemí,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Tato investice vyšla krajskou pokladnu na 26 milionů korun. „Kromě rekonstrukce stávající budovy školy a vybudování nové dvojpodlažní nepodsklepené dřevostavby s plochou střechou byla součástí projektu také úprava venkovního areálu školy. U nového objektu jsou vybudovány terasy s dřevěným povrchem s protiskluznou úpravou, dále jsme zde instalovali plochu z umělé trávy, aby děti mohly využívat venkovní prostor bez přezouvání. Nový objekt zčásti využívají zaměstnanci školy při výuce a péči o děti, část je vyhrazena pro provozní záležitosti, jako je malý sklad, školní dílna nebo třeba technická místnost s kotlem,“ popsal projekt náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania.

Kopřivnická Základní škola a Mateřská škola Motýlek je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jako jsou poruchy autistického spektra, mentální a tělesné postižení nebo také těžké řečové vady. „Kapacita školy je aktuálně zcela naplněná, dochází sem celkem 123 dětí nejrůznějšího věku. Kromě samotné výuky zde žáci absolvují také terapie nebo třeba nácvik sociálních a komunikačních dovedností. V nové dřevostavbě jsou pro tyto účely zřízeny místnost pro zklidňující individuální terapii, tréninkové pracoviště pro senzomotorickou integraci nebo také školní poradenské pracoviště. Jsem rád, že se nám podařilo zkvalitnit a zpříjemnit prostředí této školy,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a vysvětlil, že se terapie konají nejen v rámci dopolední výuky, ale také v průběhu ranní a odpolední školní družiny.„Našim žákům se snažíme vytvořit co nejpřívětivější podmínky pro jejich vzdělávání i co nejlepší osobnostní rozvoj. Pro naše děti a žáky realizujeme aktivity s využitím koní, canisterapie, aquaterapie, děti dochází do solné jeskyně, absolvují arteterapie nebo tolik oblíbené snoezelen relaxace, pro které máme ve škole uzpůsobenou multismyslovou místnost. Jsme také v úzkém kontaktu s rodiči našich dětí a žáků a snažíme se být důležitou součástí přípravy žáků na dospívání a další život, který je čeká. Právě dokončený projekt nám v tom významně napomůže, tímto za školu a naše děti Moravskoslezskému kraji děkujeme,“ uzavřel ředitel školy Motýlek Marek Poruba.

Zdroj: TZ Moravskoslezský kraj

RELATED ARTICLES