Sobota, 13 července, 2024

Jaká byla uplatnitelnost absolventů VŠB-TUO v roce 2022?

V loňském roce jsme se zaměřili na uplatnitelnost našich absolventů. Zajímá vás, v jakém odvětví pracují a jaká je míra nezaměstnanosti? Odpovíme.

Zdroji našich dat byly: Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřady práce, zaměřili jsme se i na uplatnitelnost našich absolventů (6736 absolventů z let 2016-2021, Informační systém o průměrném výdělku, TREXIMA, spol. s. r. o.) a čerpali jsme z dotazníkového šetření ALUMNI VŠB-TUO (254 respondentů z let 2016-2021, proběhlo na podzim 2022). 

Podíl absolventů v krajích
Srovnání měsíční mzdy podle krajů
Měsíční mzdy absolventů podle fakult
Počet absolventů na ÚP podle fakult

Co přispělo k nalezení 1. zaměstnání 
TOP 5 odvětví 

Zdroj: vsb.cz

RELATED ARTICLES