Pondělí, 24 června, 2024

Institut tvůrčí fotografie otevřel svou historicky největší zahraniční expozici studentů na nejvýznamnějším fotofestivalu v Polsku

V pátek 10. června 2022 byla v polské Lodži otevřena dosud největší zahraniční expozice prací studentů a absolventů Institutu tvůrčí fotografie. Vycházela z koncepce loňských jubilejních výstav ke 30 letům trvání ITF, ale byla současně doplněna o nejnovější klauzurní, bakalářské a diplomové práce.

Výstava nazvaná Wspólna Opawa / Common Opava byla jednou z hlavních expozic největšího a nejvýznamnějšího fotografického festivalu v Polsku „Fotofestiwal“ v Lodži. Je instalována na rozsáhlé ploše 1000 m2 v postprůmyslovém kulturním a společenském prostoru Piotrkowska Off v centru Lodže. Kurátory výstavy jsou vedoucí ITF Vladimír Birgus a pedagogové ITF Ondřej Durczak a Michał Szalast. Na přípravě a instalaci výstavy se podíleli i další pracovníci a spolupracovníci ITF Lukáš Lamla, David Macháč, Miroslav Zeman, Petr Jahn a Lukáš Horký. Výstava bude trvat po celou dobu konání festivalu do 26. června 2022.

Proběhla po záštitou velvyslance České republiky v Polsku Jakuba Dürra v mediální spolupráci s Českým centrem ve Varšavě. Na vernisáži vedle kurátorů hovořili honorární konzul ČR v Lodži Krzysztof Skotnicki a ředitel Fotofestivalu Krzysztof Candrowicz. Výstava měla mimořádný divácký i mediální ohlas (například první program polského rádia o ní odvysílal dvacetiminutový pořad) a je velkou propagací nejenom Slezské univerzity s jejich součástí FPF a ITF, ale i celé české fotografie.

Wspólna Opawa / Common Opava zahrnuje fotografické soubory a projekty českých, slovenských a polských studentů a absolventů z posledních pěti let, především ale nejnovější práce z loňského a letošního roku. Výstava je volně rozdělena do několika tematických sekcí. Úvod expozice tvoří portrétní fotografie, z níž mezi nejlepší práce patří soubor Mileniálové z Havany čerstvé absolventky Hany Connor a jejího partnera Filipa Jandourka. Zabývá se sociálními dopady v důsledku proměn hlavního města Kuby. V následujícím oddíle sociální a dokumentární fotografie vyniká práce doktoranda Romana France sestávající z velkoformátových skupinových portrétů různých společenských a profesních vrstev nabízející nevšední srovnání na příkladu skupin složených z africké školní třídy, soutěžících ve vrhu žabkou na hladinu vody, pedagogů a studentů ITF nebo metařů v centru Brna. Hornoslezský fotoreportér Arkadiusz Gola zase desítky let fotografuje postprůmyslová města Zabrze, Bytom, Katovice a další a dokumentární fotografií přináší tak autentické svědectví proměn identity městské krajiny i jejích obyvatel. Doktorand Krzysztof Goluch dlouhodobě dokumentuje mentálně handicapované klienty pečovatelských domů, kteří se však aktivně zapojují do pracovního a společenského života. Pomocí světla, barev a promyšlených kompozic však vytváří téměř malířská díla plná napětí i zvláštních dějových momentů. Jeden z několika souborů reagujících na pandemii covidu vytvořil Milan Vopálenský prostřednictvím aranžovaných zátiší i figurálních kompozic osobitě interpretujících zdravotnické prostředí, ovšem evokujících i druhotné společenské dopady.

Mezi environmentálními fotografickými projekty lze zmínit práci Aquanautica Michała Szalasta nabízející fantaskní pohled na svět po apokalypse. Formou inscenované i postprodukčně upravované fotografie interpretuje Eva Bystrianská ve svém souboru Horror Vacui problematiku ztráty českých lesů.

Stopy osudů svého dědečka, babičky a rodičů důmyslně propojuje polská studentka Iwona Germanek s botanickým herbářem a vytváří tak zvláštní, ale překvapivě sourodé, otisky podobenek s rostlinami.

Speciální sekce pak sestává z intimních projektů studentů řešících psychická onemocnění a handicapy vlastní nebo svých blízkých. Další práce pak pracují s inscenovanou fotografií, průmyslovou krajinou, autoportrétem nebo společensko-politickými problémy dnešního světa.

Výstava je doprovázena dvěma projekcemi. V prostoru jsou rovněž vystaveny desítky publikací, které si návštěvník může volně prohlížet. Mezi nimi lze najít teoretické doktorské, diplomové i bakalářské práce, autorské studentské fotografické publikace i vydané autorské monografie a teoretické práce pedagogů a studentů Institutu tvůrčí fotografie.

Výstava patří k nejvýznamnější expozici Institutu tvůrčí fotografie v Polsku a navazuje na tamní loňské výstavy v Městském muzeu v Zabrzu, Galerii současného umění v Opolí a v Galerii současného umění BWA v Katovicích.

Fotofestival Lodž obohacuje soutěž fotografických knih, kde hlavní cenu získala studentka ITF Katarzyna Heczko Bodora za svou publikaci „e“. Mezi 400 soutěžícími se hned na druhém místě umístil student Bartłomiej Krężołek. Oceněným v Open Programu je student Mateusz Kowalik za svůj fotografický projekt Ďáblovo žebro o dobrovolném odchodu některých obyvatel z velkoměst do přírodních samot. Mezi nejlepší mladé talenty byl vybrán Tomasz Kawecki.

Text: Ondřej Durczak

Zdroj: slu.cz

RELATED ARTICLES