Sobota, 22 června, 2024

Dominika Hodesová patří mezi absolventy SZŠ a VOŠZ AGEL, kteří našli uplatnění v rámci zdravotnických zařízení skupiny AGEL

Maturity jsou aktuálně v plném proudu, ale mnoho studentů už zároveň řeší, kam půjde po maturitě. Ve hře je nástup do zaměstnání nebo pokračování ve studiu. Jaké možnosti mají studenti SZŠ a VOŠZ AGEL jsme se zeptali jedné z prvních maturantek školy z roku 2021 Dominiky Hodesové. 

Dominika po maturitě nastoupila na chirurgické oddělení v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice, kde ji zaujala práce s chronickými ranami a stomiemi. V této oblasti se neustále vzdělává a s nadšením předává své znalosti a zkušenosti žákům, které potkává během praxí.
V práci se setkává i s bývalými spolužáky nebo absolventy kurzů. Dominiku v lednu čekají závěrečné zkoušky na AGEL VOŠZ. V budoucnu se vidí možná jako učitelka odborné praxe, ale sama ještě neví, co jí osud přinese. 

Dominiko proč jste si vybrala ke studiu AGEL SZŠ a VOŠZ?

Velmi se mi zalíbilo to, že je škola moderně vybavená. Velkou výhodu jsem viděla v pracovních možnostech, které nám škola nabízela a také v možnosti navazujícího studia na VOŠ.

Kde a kdy jste konkrétně studovala? 

Studium jsem začala na SZŠ AGEL v Ostravě. Náš ročník byl úplně prvním na této škole. Během studia jsem si vyzkoušela práci na různých odděleních. Uběhly 4 roky a v roce 2021 jsem složila maturitní zkoušku. Po maturitě jsem nastoupila na VOŠ, kde momentálně dokončuji studium v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. 

Co Vám studium dalo a které předměty Vás nejvíce bavily?

Studium mě obohatilo v mnoha směrech. S odstupem nejvíce oceňuji velice kvalitní
a profesionální pedagogický tým naší školy. Učitelé pro mě byli vzorem a nikdy jsem se za nimi nebála přijít s jakýmkoliv problémem. Předali mi mnoho zkušeností, které využívám i nyní ve své práci. Nejvíce mě bavily odborné předměty, praxe a psychologie.

Kolik vás bylo v ročníku a dokážete odhadnout kolik vašich spolužáků zůstalo pracovat ve zdravotní skupině AGEL? 

Ve třídě nás bylo více než 20 a můžu říct, že větší část z mých spolužáků pracuje ve společnosti AGEL. S většinou spolužáků se potkávám ve vítkovické nemocnici. Potkávám pravidelně i spolužáky z nižších ročníků v rámci praxe.

Jak se škola změnila v průběhu let, kdy jste nastoupila a teď když končíte? 

Naše škola se neustále posouvá dopředu, ať už kvalitním vybavením, školními projekty, stážemi pro studenty či mimoškolními aktivitami, které škola pro studenty nabízí. Vidím za dobu svého studia na naší škole obrovský pokrok vpřed a můžu říct, že kdybych si měla školu vybírat znovu, moje volba by byla jasná.

Jaké studentské benefity a praxe jste využívala v průběhu školních let? 

V průběhu studia jsem měla možnost získat praxi nejen v naší nemocnici, ale i v jiných zařízeních. Například v nemocnici AGEL Jeseník jsem získala mnoho cenných pracovních zkušeností. Škola nám umožnila vycestovat v rámci programu Erasmus i na Slovensko. Jezdili jsme také na sympozium AGEL, kde jsme načerpali mnoho teoretických zkušeností. 

Proč byste doporučila zájemcům o studium zdravotnických oborů vybrat si právě vaši školu?

Naše škola dává studentům skvělý základ pro jejich budoucí pracovní i studijní kariéru. Během studia si vyzkouší praxe na různých odděleních a zažijí zajímavé výlety a exkurze, které jim rozšíří obzory.

Co všechno obnáší Vaše práce na chirurgickém oddělení a potkáváte se v ní se spolužáky ze SZŠ a VOŠZ AGEL?

Na našem pracovišti se staráme o pacienty před i po operacích, pečujeme o chronické rány
a stomie. V práci mám kolegy i kamarády z naší školy. Jeden kolega je dokonce absolventem kurzu Sanitář. Na praxi k nám chodí studenti jak SZŠ, tak i VOŠZ a se všemi se mi pracuje velmi dobře. Jsem ráda, že můžu svým mladším budoucím kolegům předat své zkušenosti.

Práce v nemocnici je určitě náročná, kde si čistíte hlavu a jaké máte záliby ve volném čase?

Ve svém volném čase se momentálně věnuji hlavně studiu a připravuji se na absolutorium. Do mých mimoškolních a mimopracovních oblíbených činností ráda zařazuji cestování, procházky a badminton.

Zdroj: TZ AGEL a.s.

RELATED ARTICLES