Čtvrtek, 13 června, 2024

Delegace aliance STARS EU navštívila Slezskou univerzitu v Opavě

V rámci aliance STARS EU měla Slezská univerzita v Opavě tu čest přivítat hosty z Hanze univerzity Aplikovaných Věd sídlící v Groningenu, v Nizozemsku. První den se delegace setkala s rektorem doc. Tomášem Gongolem, prorektorkou pro studijní a sociální záležitosti doc. Michaelou Weiss, prorektorem pro vědu a zahraniční styky prof. Danielem Stavárkem a zástupci jednotlivých součástí Slezské univerzity.

Návštěva se uskutečnila ve velmi srdečné atmosféře. Při představování svých fakult a ústavů zástupci sdíleli své zkušenosti, delegace měla možnost navštívit Univerzitní knihovnu a specializované prostory pro praktická cvičení zdravotních sester, dentálních hygienistů či sociálních pracovnic poskytujících podporu dětem, matkám a rodinám v tísni. Příjemným zakončením exkurze bylo astronomicky zaměřené promítání v Unisféře, unikátním sférickém kinu. Následující den hosté pokračovali návštěvou Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde byli vřele přivítáni a provedeni děkanem doc. Romanem Šperkou a proděkany fakulty. Tato návštěva z Groningenu vedla k prohloubení vzájemné spolupráce a výměně zkušeností.

Návštěva z Groningenu předčila veškerá očekávání a zasloužila se o zásadní prohloubení vztahů a spolupráce, jež umožnilo vykorčit správným směrem vůči společnému cíli.

Společně jsme silnější. Společně utváříme naši budoucnost. STARS EU

Zdroj: slu.cz

RELATED ARTICLES