Pondělí, 26 února, 2024

Rok 2023 přinese větší podporu zkrácených úvazků, rekvalifikace v IT i zakotvení home office

Cestou k vyšší produktivitě a efektivnějšímu využití pracovních sil je podpora  flexibilnějších úvazků a forem práce, digitalizace i nepřetržité zvyšování kvalifikace  pracovníků. Právě tímto směrem namířilo Ministerstvo práce a sociálních věcí svou  podporu.  

Trh práce se v posledních desetiletích velmi dynamicky mění. „Pro lidi po škole, rodiny  s dětmi, lidi s hendikepem, ale například i pro zaměstnance v předdůchodovém a důchodovém věku jsou zkrácené úvazky nebo práce z domova vítanou možností, jak  zůstat z pohledu kariéry ve hře. Šance na trhu práce zvyšují také rekvalifikace v oblasti  IT, protože většina pracovních pozic už nyní vyžaduje určitou úroveň digitálních  dovedností,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka

Sleva na pojistném pří zkrácených úvazcích 

Od 1. února 2023 budou mít zaměstnavatelé možnost využít slevy na sociálním pojištění,  pokud zaměstnají pracovníky, kteří jsou mladší 21 let, studují, jsou starší 55 let, pečují o dítě do 10 let, jsou zdravotně postižení, případně čerstvě absolvovali rekvalifikaci. Sleva  se bude vztahovat na zaměstnance, kteří pracují 8 až 30 hodin týdně. Odečítá se od sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, a to ve výši 5 % z vyměřovacího  základu zaměstnance. V současnosti mají podle zákoníku práce nárok na zkrácený  úvazek rodiče dětí do 15 let, těhotné ženy nebo pečující osoby.  

Podpora zaměstnanců 55 + 

Kromě zkrácených úvazků je žádoucí, aby lidé měli motivující podmínky pro práci  v předdůchodovém, případně i v důchodovém věku, pokud je na obou stranách zájem ve spolupráci pokračovat. Podle návrhu MPSV by od července roku 2023 měli pracující  senioři platit nižší sociální pojištění, což jim zvýší čistý výdělek. Návrh pomůže seniorům,  kteří pobírají starobní důchod a zároveň k tomu pracují nebo podnikají. Pokud naopak  někdo uvažuje o předčasném důchodu, je žádoucí ho motivovat, aby v ekonomické  aktivitě ještě pokračoval (i v případě, že už žádost o předčasný důchod podal, může  výplatu odložit), například právě formou zkráceného úvazku.  

Podpora home-office 

Práce z domova je nyní využívána stále častěji, proto bylo nutné stanovit jasné mantinely.  Novela zákoníku práce, o které bude v nejbližších týdnech jednat vláda, usnadní přístup  některých zaměstnanců k výkonu práce z domova. Týká se to těhotných zaměstnankyň,  dále lidí, kteří pečují o dítě do 9 let, případně o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby  ve stupni II až IV. Pokud taková zaměstnankyně nebo zaměstnanec požádá o home-office  a zaměstnavatel žádosti nevyhoví, bude muset své rozhodnutí písemně odůvodnit. 

I samotnou dohodu o home-office bude nutné sjednat písemně. 

Dále se usnadní povinnost zaměstnavatelů nést náklady za práci doma. Zaměstnanci  budou mít za každou hodinu odpracovanou na home-office nárok na paušál, který pokryje  jejich náklady, především za energie. Zaměstnavatelé si budou moci paušál odečíst  z nákladů a zaměstnanci z něj nebudou platit daň z příjmu. Výchozí výše tohoto paušálu  bude 2,80 Kč na hodinu. Současně bude mít zaměstnavatel možnost ve výjimečných  situacích home-office nařídit, pokud zohlední zájmy zaměstnanců. Takovou situací může  být například virová pandemie, jakou byl covid.

Projekt iRekvalifikace – nové kurzy pro lepší digitální kompetence  

Mezi lety 2023 a 2025 se rozšíří projekt iRekvalifikace. Nabídne široké spektrum kurzů v oblasti digitálních kompetencí, přičemž kompletní nabídka kurzů bude k dispozici přes  nový e-shop. Vedle akreditovaných vzdělavatelů budou mít možnost tyto kurzy nově  nabízet také vzdělavatelé, kteří nemají akreditované kurzy, ale splní dané podmínky. Vzdělávat své zaměstnance budou moct také firmy v rámci projektu DigiPOVEZ. V průběhu následujících 3 let tak mají být dohromady prostřednictvím Národního plánu  obnovy financovány kurzy pro 130 tisíc lidí. „Uvědomujeme si důležitost kvalitního  průběžného vzdělávání. Bez základní znalosti IT se dnes už neobejdou ani profese, pro které dříve byla potřeba jen minimální kvalifikace, jako je například skladník.  Zlepšování digitálních dovedností je výzvou jak pro zaměstnance nebo třeba drobné  živnostníky, tak pro zaměstnavatele, kteří po spuštění podobného systému následného  vzdělávání intenzivně volali,“ vysvětluje ministr Jurečka. 

Elektronické doručování 

Připravovaná novela zákoníku práce zjednoduší doručování pracovněprávních  dokumentů. V režimu doručování by zůstal jen mzdový a platový výměr a dokumenty,  kterými dochází k jednostrannému skončení pracovněprávního vztahu. Režim doručování  podle zákoníku práce se ale také usnadní: nově nebude muset zaměstnavatel zmíněné  dokumenty předávat zaměstnancům fyzicky, ale bude možné využít i e-mailu nebo datové  schránky.

Zdroj: mpsv.cz

Ilustrační foto: pixabay.com

RELATED ARTICLES