Pondělí, 26 února, 2024

Projektový den na jazykovém gymnáziu byl věnován Čapkovi

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě uspořádalo 21. 1. 2022 projektový den o divadelních hrách Karla Čapka. Workshopy vedla teatroložka a pedagožka na pražském DAMU Jana Cindlerová, autorka knihy Dramaturgie her Karla Čapka.

O projektové dny pořádané v rámci tzv. Šablon není na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida (dále jen JGPT) nouze. Konají se pravidelně a umožňují žákům studovat vybraná témata nejen prostřednictvím výkladu učitelů, ale také při práci ve workshopech připravených odborníky z praxe.

Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. si pro žáky III. ročníku připravila téma aktuální a dostatečně provokativní:

  1. Humanizace techniky a technologizace lidství očima Karla Čapka v divadelní hře R.U.R.
  2. Etické meze konání dobra v zápase se zlem v divadelní hře Bílá nemoc.

Žáci se v průběhu pátečního dopoledne (21. 1.) nechali strhnout k vášnivé debatě o současných problémech techniky, umělé inteligenci, epidemii covidu a etických principech, které provázejí zavádění opatření proti jejímu šíření. Diskuse a aktualizace témat nastolených v literární podobě Karlem Čapkem již před více jak 90 lety se opírala o výtečnou čtenářskou znalost obou her a vyústila v písemné žákovské práce, které ji reflektovaly a sumarizovaly.

Část žáků obohatila písemné reflexe o literární pokusy psané ve stylu Čapkových noetických povídek. Texty vzniklé na základě tzv. burzy zázraků, tedy vypravování o nevysvětlitelných iracionálních zážitcích (malých zázracích) svou kvalitou překvapily i zkušené pedagogy. Budou zaslány do celostátní literární soutěži Čapkoviny.

Cíle projektového dne, atraktivním způsobem přivést účastníky workshopu ke čtenářství, rozvíjet jejich kritické myšlení, komunikační nástroje a interpretační postupy, byly dosaženy. Nejlepší práce budou zveřejněny na školním webu, otištěny ve školním časopise a zaslány k dalšímu využití lektorce projektového dne.

Zdroj: msk.cz

RELATED ARTICLES