Sobota, 22 června, 2024

Čeští personalisté umělé inteligenci věří, překážkou je ale její nedostatečné pochopení

Téměř tři čtvrtiny českých manažerů v oblasti řízení lidských zdrojů (HR) považují umělou inteligenci (AI) za důležitou součást digitální transformace ve společnosti. Současně jen 37 % potvrzuje, že aktivně využívá AI ve svých procesech. Největší překážkou je podle respondentů nedostatečné pochopení AI a jejích možností (36 %), nedostatek technických dovedností je druhou nejčetnější překážkou (29 %), pouze pro pětinu představují hlavní omezení finanční prostředky. Vyplývá to z průzkumu EY v České republice, který rovnoměrně pokryl firmy podle velikosti od malých zaměstnavatelů do 50 lidí až po vzorek zaměstnávající více než 1000 pracovníků. Dotazováni byli manažeři HR ze společností působících v 18 různých odvětvích. 

Vysoká očekávání od AI, podobně jako v jiných oblastech, zatím předbíhají skutečnost.  Znalosti v oblasti AI vnímá jako nedostatečné 42 % respondentů. Na druhou stranu, 9 z 10 z nich do budoucna předpokládá, že zavedení AI do procesů přinese konkrétní výhody,“ poukázal na vybrané výsledky Ctibor Machala, manager EY pro People Consulting. Více než polovina manažerů počítá s tím, že AI začne ve svých procesech využívat do jednoho roku až dvou let. Oproti tomu 30 % ji ve firmě očekává za delší dobu, a naopak méně než pětina do jednoho roku. „V praktických otázkách, jako je harmonogram implementace AI, jsou manažeři spíše konzervativní. Svědčí o tom i fakt, že 90 % z nich vidí prostor pro vlastní zlepšení povědomí a dovedností v oblasti AI,“ doplnil Ctibor Machala.

Nejvíce zatím firmy využívají AI k automatizaci procesů, personalizaci obsahu a analýze dat. Její potenciál pro HR do budoucna manažeři vnímají zejména v oblasti personální administrativy, náboru nebo ve správě benefitů a odměn.

Aby se nezaváděla AI pro AI čili z důvodů, že ji chce každý, je v první řadě potřeba strategické analýzy. Organizace by si nejprve měla zmapovat nejen co AI efektivně umí, ale zejména v kterých oblastech se jí nejvíce vyplatí AI zavést,“ uvedl Michal Ambler, AI Lead v EY ČR, a upřesnil: „Pro někoho to může být komunikace se zaměstnanci, pro jiného generování textů dokumentace, pro jiného správa databází.“  

O průzkumu 

  • V únoru 2024 byli osloveni HR zástupci společností napříč sektory na českém trhu prostřednictvím online dotazníku, který byl zaměřen na využívání AI v oblasti HR procesů. 
  • Dotazník byl sestaven z 24 otázek, kdy 4 otázky napomohly rozřazení dle charakteristiky a 20 otázek bylo zaměřeno na klíčové oblasti (odměňování, benefitní schéma, flexibilita). 
  • Dotazník byl zacílen na zástupce HR oddělení daných společností.   

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cz.

RELATED ARTICLES