Pondělí, 11 prosince, 2023

Láska k technice se v Bohumíně probouzí už u dětí ve školkách

BOHUMÍN – V Bohumíně se pěstuje vztah k technickým oborům nejen u žáků základních škol, ale nově také u dětí v mateřinkách. Díky unikátnímu projektu Polytechniáda 2022 se v těchto dnech mění prostředí školek v praktické dílny, kde si nejmenší Bohumíňáčci zkoušejí s pomocí speciálních stavebnic vyrábět modely strojů, dopravních prostředků nebo budov. Rodičům i veřejnosti je představí na březnové výstavě.

Polytechniáda 2022 nezahrnuje jen plánovanou prezentaci staveb, ale především samotnou tvůrčí činnost malých techniků. Na ni mají mateřinky čas celý únor a ještě polovinu března. „Nejde o soutěžení, která školka je lepší. Cílem je, aby si děti osvojily tvůrčí myšlení, získaly technickou představivost a posílily smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc. Tématem výstavy je svět kolem nás, proto se těšíme, že výsledné práce budou mít přesah i do výtvarné a ekologické výchovy. Jinými slovy, že děti mohou své modely doplnit o kresby a přírodní materiály,“ popsala vedoucí odboru školství, kultury a sportu bohumínské radnice Pavla Skokanová. Jak dodala, pokroky dětí bude průběžně fotit a natáčet městská kulturní agentura K3 Bohumín. Ta 21. března zahájí ve foyer kina výstavu modelů, staveb a dalších výrobků, kterou následně vystřídá expozice pořízených fotografií.

Polytechniáda 2022 se může uskutečnit díky tomu, že v rámci projektu Lepší klima pro Bohumínsko získalo všech devět bohumínských školek dřevěné, magnetické nebo zrcadlové stavebnice. Z nových herních boxů se radují i děti v sousedním Rychvaldu a Dolní Lutyni, v bohumínském Centru rodiny Bobeš, kde fungují mikro jesle, a také ve speciální školce Slezské diakonie„Vnímáme, že se v posledních letech do českého školství vrací polytechnická výchova. Jsme proto rádi, že se tento druh výuky podařilo zařadit už do našich mateřských škol, a to formou zábavných řemeslných her. Díky důmyslně propracovaným pomůckám, které jsou dnes na trhu k dispozici, mohou pedagogové vzbudit u dětí zájem o techniku,“ uvedl místostarosta Bohumína Igor Bruzl s tím, že stotisícová dotace z Evropské unie postačila k nákupu 21 kusů stavebnic a doplňujících dílů.

Rostoucí oblibu polytechnických pomůcek mezi dětmi potvrzují i sami pedagogové. „Dvou a půlleté děti začínají například u dřevěných kostiček. Vzhledem k tomu, že se v tomto raném věku učí zejména nápodobou, pedagog jim nejprve ukáže, jak je stavět. U předškoláků už je progres jasně znatelný, jsou sami schopni vytvořit jednoduchý plánek či nákres s představou, jak by měl model ze stavebnice vypadat,“ uvedla vedoucí Mateřské školy FIT Vilma Valentová.

Podle ní je nezbytné, aby se polytechnika rozvíjela právě už u nejmenších dětí. „Osvědčený princip odkoukání praktických dovedností od tatínků či dědečků se z rodin bohužel vytrácí. Děti nemají vzor a navíc stále v dřívějším věku inklinují k výpočetní technice, proto jim často chybí manuální zručnost,“ konstatovala Valentová. I proto polytechnické pomůcky využívají v MŠ FIT prakticky denně. Před časem si dokonce pozvali truhláře, aby dětem ukázal práci se dřevem, kterou si pak ty odvážnější mohly samy vyzkoušet. „Pokud se nám podaří vzbudit a hlavně udržet zájem dětí o techniku, pak se nemusíme obávat, že u nás řemesla vymřou,“ uzavřela Valentová.

Zdroj: mesto-bohumin.cz

RELATED ARTICLES