Pondělí, 24 června, 2024

Zpětné ohlédnutí za konferencí Talent City 2022

Ve dnech 14. a 15. září 2022 se v centru Ostravy uskutečnila konference s názvem Talent City 2022, která se zaměřovala na podporu a rozvoj talentu u dětí a žáků. Dva dny plné odborných debat, workshopů, doprovodných programů, desítky vystupujících a stovky zúčastněných. Ostrava i díky této konferenci ukázala, že patří mezi leadery v oblasti školství a vzdělávání v České republice.

Konference Talent City 2022 propojila místní organizace a odborníky se stakeholdery z několika oblastí, kteří však mají jedno společné – dlouhodobě se věnují podpoře a rozvoji talentovaných a nadaných dětí a žáků. Nechyběli mezi nimi zahraniční hosté, zástupci měst, krajů, zřizovatelů, univerzit, soukromých subjektů i inovačních center. Samotná konference se konala v kontextu zapojení města Ostravy do mezinárodní iniciativy Global Startup Cities a v návaznosti na předsednictví České republiky v Radě EU.

Ve středu 14. září proběhlo v Centru PANT zahájení konference odbornou debatou na téma „Jak podporovat nadání“. V odpoledních hodinách proběhl také workshop „Tajemství městské ulice“, který si pro veřejnost připravil Městský ateliér prostorového plánování a architektury. Následující den, čtvrtek 15. září, se věnoval problematice talentu na třech úrovních a to konkrétně „Talent a kreativita“, „Talent a podnikavost“ a „Talent a vzdělávání“.

Cílem první úrovně „Talent a kreativita“ bylo představení oblasti kreativity ve vzdělávání. Odborníci z této oblasti nám potvrdili, že použití kreativních prostředků ve výuce nespočívá pouze v práci s barvou a štětcem, ale existuje spousta dalších možností, jak u dětí kreativní myšlení rozvíjet. Jednu z nich představily zástupkyně Moravskoslezské vědecké knihovny, které prezentovaly své aktivity v oblasti rozvoje informatického myšlení, kreativity a digitálních kompetencí. Knihovna, jakožto partner v oblasti formálního i mimoškolního vzdělávání prochází transformací, proměňuje se její zaměření i služby.

„Účast na konferenci TalentCity pro nás bylo skvělou příležitostí, jak prezentovat naše aktivity, které by mnozí od knihovny nečekali. Asi jsme trochu bořili mýty o knihovnách a moc nás potěšila pozitivní zpětná vazba na naši práci. A také jsme načerpali plno inspirace od ostatních přednášejících. Děkujeme organizátorům za pozvání a budeme se těšit na další podobná setkání.“ shrnula svůj příspěvek na konferenci lektorka a knihovnice Michaela Mrázová.

V rámci úrovně „Talent a podnikavost“ byla sdílena dobrá praxe ze zahraničí týkající se oblasti talent attraction managementu. Představeno bylo TOP 10 Start-ups Moravskoslezského kraje pro rok 2022, jejichž autoři se zapojili do panelové diskuse se zástupci měst jako například Kolín nad Rýnem, Vantaa, Valencie, Braga, Malaga a dalšími k tématu lákání a udržení talentů v tzv. druhých městech.

Součástí úrovně „Talent a vzdělávání“, která se zabývala problematikou talentu a nadání na školách, byla například také prezentace odborného komplexního diagnostického systému pro identifikaci profilu schopností dětí Invenio, vyvinutý na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.  

Věříme, že konference Talent City 2022 byla všem účastníkům, ať už prezentujícím či posluchačům, přínosná a odnesli si spousta nových a zajímavých poznatků, které zahrnou do vzdělávacího procesu na své základní či mateřské škole. „Chtěla bych touto cestou poděkovat všem partnerům, hostům, ale i organizátorům konference, kteří se postarali o to, že Ostrava po dva dny žila tématem vyhledávání, rozvoje a práci s talentem a talentovanými dětmi a žáky. Věřím, že v příštích letech uspořádáme další, neméně kvalitní a odborně zajištěné konference, které ukážou, že Ostrava už dávno nejsou doly a průmysl, ale naopak že Ostrava je zeleným městem prvotřídního vzdělávání s širokým spektrem kvalitních vzdělávacích i uměleckých subjektů“, uzavřela resortní náměstkyně Andrea Hoffmannová.

Veškeré záznamy z konference jsou k dispozici na webových stránkách www.talentova.cz v sekci „Projekty města“, nebo na Youtube kanále ZDE.

Projekt se uskutečnil za finanční podpory Evropské unie.

Zdroj: talentova.cz

RELATED ARTICLES