Sobota, 22 června, 2024

URBIS The Smart Cities Meetup se zaměří na energetiku, chytrou mobilitu i efektivní veřejnou správu

Nově pojatý URBIS otevře brány brněnského výstaviště zástupcům municipalit, krajů, start-upů a inovativních firem, inovačních center, univerzit, oborových sdružení, neziskových organizací i široké veřejnosti od 4. do 6. června 2024. Cílem akce je vytvořit platformu, která pomůže samosprávám i firmám se zaváděním inovací, vzájemným předáváním know-how a propojením s aktéry v inovačním ekosystému.

Téma Smart Cities se stává stále důležitější součástí rozvoje českých měst, obcí a regionů. Přibývající výzvy, kterým dnes samosprávy čelí, si žádají hledání inovativních řešení a postupů, které jsou klíčem k zajištění udržitelného rozvoje, prosperity i kvality našich každodenních životů. K úspěšnému rozvoji Smart Cities a implementaci inovací do praxe dochází pouze při silné vzájemné spolupráci aktérů napříč sektory i úrovněmi. Právě proto se URBIS The Smart Cities Meetup v letošním roce připravuje ve spolupráci se čtyřmi ministerstvy a asi desítkou dalších institucí. Všechny důležité aktivity a informace tak budou koncentrovány v jeden čas na jedno místo.

Program konference je plný důležitých informací
URBIS The Smart Cities Meetup se skládá z konferenční a výstavní části. Konferenční program se věnuje třem oblastem – energetice, dopravě a efektivitě veřejné správy. Hlavní program bude probíhat v Rotundě pavilonu A, pro další odborný program jsou vyhrazena dvě auditoria v pavilonu A1, kde jsou umístěni také vystavovatelé.

Úterní program za účastí tří ministrů
První den veletrhu URBIS se uskuteční slavnostní zahájení, po němž budou následovat keynote vystoupení ke všem třem uvedeným tématům. Dopoledních diskuzí se zúčastní mimo jiné ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, ministr životního prostředí Petr Hladík a ministr dopravy Martin Kupka. Odpoledne bude věnováno proměnám energetiky na úrovni čtvrti a města a inovativním konceptům dopravy, které nevyžadují vlastnictví osobních aut. Úterní program v Rotundě uzavře blok věnovaný inovačnímu managementu.

Středa – den energetiky
Středeční program v Rotundě bude zahájen blokem o regionální a evropské spolupráci. V 11 hodin začne program věnovaný energetice, ve kterém partneři z několika evropských států seznámí účastníky s platformou NetZeroCities, konceptem New European Bauhaus a dalšími iniciativami v rámci EU mise klimaticky neutrálních a chytrých měst. Od 14 hodin se budou řečníci věnovat komunitní a komunální energetice a od 15:45 energetickému managementu v municipalitách. Obsahem odborného programu v pavilonu A1 bude mix témat souvisejících samozřejmě s energetikou, dále logistikou nebo městským plánováním.

Čtvrtek – den dopravy
Ráno bude program zahájen blokem Krotíme pokročilé dopravní technologie, jehož účastníci se budou věnovat přínosům inteligentních dopravních technologií pro obce a města, praktickým zkušenostem měst s dopravou a autonomní mobilitě. Společně s hosty z Rakouska se od 11 hodin budou řešit proměny center měst a způsobu dopravy v nich. Od 13 hodin bude v rámci širšího programu za vzdálené účasti ministra pro místní rozvoj ČR Ivana Bartoše představen Living Lab vznikající na brněnském výstavišti.  Z odborného programu lze vyzdvihnout česko-rakouskou výměnu zkušeností v oblasti chytré městské mobility a navazující představení start-upů z této oblasti.

Do programu se aktivně zapojují zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra a Ministerstva dopravy, zástupci kraje, samospráv i měst, univerzity, instituce, podnikatelé a odborníci z ČR i zahraničí. Program v pavilonu A1 se věnuje také pomoci Ukrajině. Během veletrhu URBIS bude představen i projekt Living Lab, který je nově součástí brněnského výstaviště a zaměřuje se na chytrá řešení pro obce a města. Kompletní aktualizovaný program je k dispozici na webu akce URBIS.

Vystavovatelé představí celou řadu novinek a funkčních řešení
V pavilonu A1 bude na veletrhu URBIS představovat svá řešení více než 50 vystavovatelů z oblasti energetiky, dopravy a dalších služeb a výrobků pro obce a města. Mezi vystavovateli se mimo jiné objeví start-upy nabízející uplatnění umělé inteligence pří správě obcí, pokrokové monitorování spotřeby energie, různá řešení pro sdílenou dopravu nebo digitalizaci veřejné správy. Seznam vystavovatelů je k dispozici na webu akce URBIS.

Výstaviště je otevřeno od 9 do 18 hodin. Zástupci municipalit, městských firem, subjektů spolupracujících s municipalitami a akademického sektoru mají v rámci inkluzivního pojetí transformačního ročníku URBIS na základě registrace vstup zdarma.

Zdroj: bvv.cz

RELATED ARTICLES