Pondělí, 26 února, 2024

Filozofická fakulta Ostravské univerzity nabízí uchazečům hned dva nové studijní programy

Navazující magisterský studijní program Literární studia a doktorský program Románská filologie jsou dva nově akreditované studijní programy v nabídce Filozofické fakulty OU.

Studijní program Literární studia mají oslovit zejména ty, kteří chtějí prohloubit své vědomosti v oblasti literatury, touží po práci v médiích, mediálních agenturách, nakladatelstvích, knihovnách, ale nemohou studovat běžné denní studium. Je tedy určen především těm, kteří už pracují a chtějí rozšířit své kompetence. I z toho důvodu je studium tohoto oboru mnohem více zaměřeno na praxi, součástí studia jsou předměty jako je tvůrčí psaní, knihovnické praktikum a další. „Na základě podnětů našich absolventů jsme do programu zařadili více praktických disciplín. Ke studiu se mohou hlásit uchazeči, kteří už mají bakalářský titul, nemusí to být však absolventi bohemistiky či českého jazyka. Mohou to být absolventi bakalářského stupně příbuzných oborů, kteří mají zájem o kulturu, literaturu, rádi čtou, píšou, láká je například publicistika. Výhodou je, že jej mohou studovat při zaměstnání,“ přibližuje vedoucí katedry české literatury a literární vědy prof. Jan Malura. Přihlášky si zájemci o studium mohou podávat do 15. března 2022.

Druhou novinkou v nabídce studia je nově akreditovaný doktorský studijní program Románská filologie nabízený katedrou romanistiky Filozofické fakulty OU. „Doktorské studium je určeno absolventům magisterského stupně studia francouzské či španělské filologie nebo učitelům daných jazyků, kteří mají zájem dále rozvíjet své znalosti, popřípadě se připravovat na vědeckou práci,“ uvádí vedoucí katedry romanistiky FF OU dr. Jan Mlčoch. Studijní program lze studovat jak prezenčně, tak v kombinované formě. Studenti doktorského programu získají hluboké znalosti z oblasti španělské a francouzské lingvistiky a literatury, stanou se součástí vědecko-výzkumných týmů na mezinárodní úrovni, čeká je účast na mezinárodních vědeckých konferencích i publikování vlastních vědeckých výsledků. „Naše pracoviště se dlouhodobě zaměřuje spíše na aktuální literaturu, moderní literárněvědná hispánská a francouzská témata v souvislosti s filosofií, ideologií, politikou. Podobná situace je také u lingvisticky zaměřeného výzkumu. Členové katedry dlouhodobě zkoumají progresivní trendy v hispánské a frankofonní jazykovědě. Uchazeči by tedy měli toto brát v potaz a je jedno, zda se jedná o naše absolventy nebo absolventy jiných univerzit,“ doplňuje dr. Mlčoch. Magisterští studenti se mohou do doktorského programu Románská filologie hlásit až do 15. července 2022. Přijímací zkoušky se budou konat v prvním zářijovém týdnu formou pohovoru.

Zdroj: osu.cz

RELATED ARTICLES