Středa, 12 června, 2024

Budoucnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nám není lhostejná

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, mohla díky projektové činnosti např. Šablony III či MAP II ORP Třinec z OP VVV realizovat celou řadu zajímavých a přínosných aktivit.

V rámci projektů se škola zabývala aktivitami zaměřenými na kariérové poradenství. Již na 1. stupni základní školy probíhají setkání s kariérovým poradcem, žáci jsou seznamováni s jednotlivými profesemi.

Na 2. stupni jsou žáci seznamováni nejen s trhem práce, ale také s výběrem vhodné střední školy. Díky testům, práci s kariérními kartami, pilotní hře Vzhůru do světa povolání a pohovorům žáci získávají efektivnější představy o své budoucnosti. Najít uplatnění na trhu práce pro tyto žáky i jejich rodiče není vždy jednoduché, proto škola zrealizovala několik projektových dnů ve výuce s odbornou poradkyní na tuto problematiku a další projektové dny ještě připravuje.

Schopnost dělat pozitivní životní rozhodnutí není samozřejmá. Žáci 8. a 9. ročníku na konci roku navštívili „protidrogový vlak“. Jednalo se o šest stříbrných vagónů s několika kinosály a interaktivními místnostmi, kde si žáci díky zapojení do reálného příběhu a emotivním situacím prožili, jak snadné je propadnout drogám včetně alkoholu a jak je těžké se závislosti zbavit. Cílem vlakového programu Revolution train bylo inspirovat k pozitivním životním volbám.

Zdroj: msk.cz

RELATED ARTICLES