Sobota, 20 července, 2024

Hlavním tématem setkání podnikatelů a institucí z České republiky, Polska a Slovenska v Ostravě byla energetická bezpečnost

Energetická bezpečnost střední Evropy se stala hlavním tématem 28. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky v Ostravě. Zástupci firem a různých institucí, kterých se na konferenci sešlo zhruba 150, se shodli na tom, že je potřeba postupovat v otázkách dodávek plynu, ropy i dalších významných komodit společně a využít všechny dostupné možnosti pro zajištění energetické bezpečnosti.

„Rádi bychom se věnovali rozvoji regionů a našich vztahů jako v jiných ročnících, ale rozhodli jsme se letošní konferenci zaměřit na aktuální a velmi důležité téma. Energetická bezpečnost se stala prioritou pro evropské země a spolupráce ČR, Polska a Slovenska je nyní mimořádně důležitá, abychom dokázali ochránit naše domácnosti, náš průmysl, naše hodnoty,“ řekl Jiří Cienciala, předseda představenstva Česko-polské obchodní komory. Na to navázal i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák
a primátor Ostravy Tomáš Macura v úvodu setkání. Připomněli, že přeshraniční obchodní spolupráce, ale i energetická bezpečnost patří mezi regionální priority.

Na konferenci se mluvilo například o důležitosti terminálu LNG ve Svinoústí, o Slezských energetických skladech v Polsku nebo o potenciálu obnovitelných zdrojů a vodíku. Zazněla mimo jiné také informace
o nově zprovozněném Slovensko-polském plynovodu a možnostech využití této cesty pro posílení energetické bezpečnosti ve střední Evropě. Jedním ze závěrů konference tak byla výzva, aby země zintenzivnily jednání o dodávkách plynu z Polska do České republiky tímto propojovacím plynovodem.

Účastníci 28. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky za účasti zástupců ministerstev, velvyslanectví, představitelů regionů, hospodářských komor a firem z různých oborů se v pracovní části věnovali také dopravní infrastruktuře, a to jak Oderské vodní cestě, tak i železničnímu propojení mezi ČR a Polskem.

Tradiční setkání pořádala Česko-polská obchodní komora, která se zaměřuje na podporu přeshraniční spolupráce už 23 let, ve spolupráci s Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě a dalšími partnery z Polské, České a Slovenské republiky. Program začal jako obvykle přivítáním a konferencí na ostravském magistrátu a v odpoledních hodinách pokračoval v zahradách Generálního konzulátu PR v Ostravě, kde měli zástupci firem a regionů prostor ke kooperačním jednáním firem i k neformálním diskusím.

Česko-polská obchodní komora si klade za cíl podporovat obchodní a společenské vztahy mezi firmami a institucemi obou států a podporovat zájmy svých členů. Je organizátorem tradičních setkání firem, ale především pomáhá firmám s prezentací a propagací za hranicemi, zprostředkovává jednání mezi firmami, pomáhá zakládat firmy, vyhledávat obchodní partnery, investiční příležitosti, vhodné prostory i zaměstnance, organizuje mise a společné účasti na mezinárodních veletrzích, zajišťuje odborné konzultace, poradenský servis, překlady a tlumočení nebo analýzy a průzkumy trhu.

Zdroj: Česko-polská obchodní komora z.s.

Ilustrační foto pixabay.com

RELATED ARTICLES