Středa, 24 dubna, 2024

Digitální transformace malých a středních firem

Zveme vás na konferenci Digitální transformace malých a středních firem, která se uskuteční 9. dubna od 8:00 do 14:00 v MSIC Ostrava – budova VIVA.

Prochází vaše firma stagnací či naopak překotným růstem? Nebo vás trápí nízká výkonnost procesů? Pak je tato konference určena právě vám.

Obsah i forma je nabitá. Můžete se těšit na panelové diskuse s firmami, které si digitalizací procházejí. Řečníci se s vámi podělí o případové studie, ale také o nejčastější chyby, které firmy dělají při digitální transformaci.

Pod moderací Radky Šuškové se můžete těšit na:

Jak objektivně poznat svou současnou situaci a připravenost firmy na digitalizaci

Konference 📅 09.04.2024 |                Digitální transformace malých a středních firem
Josef Svoboda

Pro úspěšnou digitalizaci je klíčové zjistit, jak jsou ve firmě připraveny stávající procesy, organizace a informační technologie a porovnat je s navrženým budoucím stavem, kterého má být digitální transformací dosaženo. Takto postavený monitoring podporuje podnikovou strategii, zefektivnění výkonnosti společnosti, zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomický přínos. Majitelům firem monitoring odpovídá na otázky, PROČ je důležité digitalizovat, CO je pro to potřeba udělat a JAK vybrat vhodné digitální nástroje.

Jak vytvořit udržitelnou strategii digitální transformace a jak řídit změnu

Konference 📅 09.04.2024 |                Digitální transformace malých a středních firem
Miroslav Marek

Digitální transformace, stejně jako jiné systémové změny, obvykle nezkrachuje kvůli nedostatku nástrojů, technologií a metodik. Většinou k problémům dochází kvůli nedostatečné přípravě a řízení změn, nedostatku komunikace a znalostí a absenci jasně formulované strategie změny. Na konferenci se budeme věnovat právě těmto tématům, která významně zvyšují vaše šance na úspěšnou digitální transformaci.

Jak připravit lidi a procesy ve firmě na efektivní digitalizaci

Šárka Matýs

Procesy, a to i digitalizované, jsou jen tak dobré, jak dobří jsou lidé v nich. Pokud se zaměříme na tyto oblasti jako celek, a budeme rozvíjet lidi a pomáhat jim zlepšovat jejich procesy, posílíme udržitelnost digitální transformace ve vaší firmě. I to jsou témata, která budeme na konferenci diskutovat. 

Jak zvolit správné digitální technologie pro SME

Michal Navrátil

Ukážeme Vám, jak správně zvolit digitální technologie a to tak, aby byly především v souladu s podnikovou strategií a také v kontextu již stávajících využívaných technologií. Podíváme se na možnosti dostupných digitálních technologií pro SME, přístupy zavádění takových technologií, jaké klíčové ukazatele si stanovit a oblasti, na které se zaměřit, pro kvantifikaci návratnosti investice.

Jak vytvořit finanční plán a zajistit finanční zdroje pro digitální transformaci

Jan Liška

Ukážeme Vám praktické příklady proč plánovat na roky dopředu, řídit cashflow a vyhledávat externí zdroje tak, aby nejen na transformaci bylo dostatek prostředků, ale také ať vás transformace nelimituje v dalších plánovaných investicích.

Jak zajistit stabilizaci a udržitelnost změn v praxi

Filip Klepek

Panelová diskuze – Josef Svoboda, Miroslav Marek, Jan Liška, Filip Klepek
V panelové diskuzi Vám experti přiblíží reálnou praxi, kdy je potřeba v jeden moment optimalizovat procesy, implementovat digitální technologie, pracovat s lidmi a zároveň uřídit cashflow a rentabilitu.
O svou reálnou zkušenost se s námi podělí i generální ředitel Filip Klepek, který současně řídí společnosti Kovap Náchod a KADEN, tradiční výrobci kovových hraček od roku 1946. Tedy paralelní digitalizace dvou firem, kdy jedna vyrábí sériově a druhá zakázkově. (kovap.cz, kaden.cz)
Máte se na co těšit.

Celou akcí vás bude provázet

Radka Šušková

Radka Šušková má bohaté zkušenosti s rozvojem a řízením firem všech velikostí, ať už jako konzultantka, tak i jako interim  manažerka. Aktivně pracuje v asociacích, které své aktivity směřují do Moravskoslezského kraje. Vede pracovní Sekci vzdělávání v rámci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. a je garantem ocenění School friendly. Je členkou Asociace integrativních koučů, z.s. a České asociace interim managementu, z.s. Je expertem pro SME v rámci programů Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s. V roce 2020 byla zvolena do představenstva Krajské hospodářské komory MSK a aktivně zde prosazuje zájmy SME.

Na konferenci se můžete přihlásit ZDE.

Zdroj: newdimension.cz

RELATED ARTICLES