Pondělí, 24 června, 2024

Mohou si malé a střední firmy dovolit digitalizaci a automatizaci?

„Myslím si, že mohou, nebo doslova dokonce musí. Často však nemají zázemí a zdroje jako velké firmy a korporáty a nemohou si koupit velké systémy a hitech pracoviště. Proto na to musí SME trochu jinak, přesto systematicky a efektivně.“ Na možnosti digitalizace jsem se zeptal jednoho ze zakladatelů startupu EDIMA Solutions, s.r.o., Jakuba Szlaura, který se touto problematikou zabývá.

Jakube, jaké vidíš možnosti efektivní digitalizace pro SME?

„V současné době máme k dispozici řadu nástrojů pro digitalizaci. Klíčovým prvkem digitální transformace pro SME jsou často opensource projekty. Ty nabízejí bohatou škálu nástrojů a řešení bez potřeby velkých počátečních investic. Kromě toho je zásadní se zaměřit na ekonomickou hodnotu dat. Musíme se ptát, která data bychom měli sbírat a proč, jak je následně analyzovat a jak nám mohou pomoci lépe pochopit a optimalizovat procesy v SME.“

„Toto vede k důležitosti propojování hardwarových a softwarových prvků v rámci SME. Správná integrace může výrazně zefektivnit provoz a zajistit, aby technologická řešení skutečně odpovídala potřebám podniku.“

A co budoucnost umělé inteligence v technologických procesech malých a středních podniků?

„V dnešní době zažívá umělá inteligence opravdu masivní růst, zejména v oblasti Large Language Models, známých jako LLM. Modely jako ChatGPT od OpenAI nebo Bard od Google jsou dokonalými příklady. Tyto modely se díky své flexibilitě mohou rychle adaptovat na konkrétní potřeby SME. Představte si, že potřebujete rychle analyzovat technické chyby – umělá inteligence vám vytvoří dokument se všemi relevantními informacemi, rovnou také zjistí důvod chyby a navrhne možná řešení. Vzhledem k těmto schopnostem je jasné, proč se umělá inteligence stává nepostradatelnou součástí moderního podnikání – každému subjektu poskytuje nástroje k dosažení vyšší efektivity a konkurenční výhody na trhu.“

Z odpovědí Jakuba vyplývá, že není problém pořídit hardwarové a softwarové prvky digitalizace, ale správně a efektivně je implementovat. Klíčovým faktorem úspěchu je připravenost lidí ve firmě a odborná úroveň a profesionalita expertů, kteří se na implementaci podílejí.

Celý článek včetně anglického překladu naleznete v magazínu POSITIV Business & Style 3/2023 ZDE.

RELATED ARTICLES