Pátek, 12 dubna, 2024

Český medicínský start-up KARDI AI nasazuje na plánovanou expanzi ostřílené manažery

Start-up KARDI AI, který působí na poli telemedicíny a nástrojů pro zdravotní péči v rukou pacienta, přispívá dlouhodobým monitoringem EKG k preventivnímu sledování zdraví srdce, včasnému rozpoznání arytmií pomocí umělé inteligence a optimalizaci léčby pacientů. Do managementu společnosti přichází vrcholoví manažeři s mnohaletou praxí a mezinárodní zkušeností z různých odvětví, kteří pomohou KARDI AI s naplněním ambiciózních plánů v podobě expanze do zahraničí a postupné transformace péče o zdraví srdce po celé Evropě.

Společnost v březnu 2022 založili Stephen Burke, sériový podnikatel a investor, spolu s kardiologem doc. MUDr. Tomášem Skálou, Ph.D., FESC, technologickým odborníkem Ing. Pavlem Digaňou, zkušeným produktovým a projektovým manažerem Mgr. Davidem Skálou. Jejím cílem je přispět ke snížení úmrtnosti a socioekonomického dopadu srdečních chorob.

KARDI AI využívá nejmodernější technologie včetně umělé inteligence. Snadným a spolehlivým způsobem umožňuje uživatelům pořizování záznamů EKG kdykoliv, kdekoliv a po prakticky libovolný časový úsek. Díky průběžnému a pravidelnému monitoringu se násobně zvyšuje pravděpodobnost detekce arytmie nebo potvrzení zdraví rytmu srdce. Pro získání signálu EKG je využíván  ergonomický hrudní pás. Za aplikací v chytrém  telefonu stojí software s umělou inteligencí vyhodnocující naměřená data, která sdílí s ošetřujícím lékařem.

“Naše služba je pacientům a lékařům dostupná od září 2022 a za tu dobu se jednoznačně potvrdilo, že má obrovský potenciál zlepšit péči o kardio pacienty nejen v České republice, ale i v dalších zemích. Abychom toho dosáhli, potřebujeme kromě skvělého produktu také špičkový tým a zázemí. Jsem proto nadšený, že máme v našich řadách hned několik výjimečných profesionálů. Jejich odborné znalosti a nadšení pro věc nám pomohou nastartovat skutečnou revoluci v péči o zdraví srdce po celé Evropě,” říká Stephen Burke, spoluzakladatel a CEO KARDI AI. Během následujících měsíců by měly být služby KARDI AI dostupné také kardiologickým pacientům na Slovensku, další rozšíření se pak chystá do Střední a Východní Evropy.

Do pozice provozního ředitele byl jmenován Vlastimil Hrabal, odborník na škálování velikosti a expanzi firem s mnohaletými zkušenostmi ze zahraničí. V minulosti řídil budování zahraničních poboček Home Credit India & Philippines v roli COO a CSO, jako generální ředitel vedl projekt digitální banky na Filipínách nebo společně se spoluzakladatelem Skype budoval pro Filipíny a Indonésii fintech společnost Oriente (figurovala mezi TOP 20 start-upy v Hong Kongu). Jeho cenné zkušenosti s řízením růstu počtu zaměstnanců z několika desítek na tisíce pomohou optimalizovat provoz KARDI AI a zajistit efektivní pokrytí potřeb pro rychlý mezinárodní růst.

Druhou posilou managementu KARDI AI je Martin Šámal, který z pozice obchodního a marketingového ředitele zastřeší potřebnou distribuci a komunikaci pro expanzi KARDI AI do zahraničí. Šámal do společnosti přináší více než 20 let zkušeností se strategickým marketingem a tvorbou značek v mezinárodním měřítku. Působil na vedoucích marketingových pozicích například ve společnostech Seznam.cz či VAFO Praha (krmiva Brit) a má za sebou nespočet úspěšných marketingových kampaní v Čechách i zahraničí.

Systém je certifikován jako zdravotnický prostředek třídy I. a směřuje k certifikaci II. a, což společnosti mimo jiné otevře dveře k plné kooperaci se zdravotními pojišťovnami a prodeji služby přímo koncovým uživatelům. „Naši uživatelé se nyní profilují čistě z řad pacientů spolupracujících kardiologů. Ti mají po ukončení každého záznamu k dispozici veškerá data z EKG a v případě detekce arytmie jsou v podstatě okamžitě zahájeny kroky pro nastavení adekvátní léčby. S další verzí služby, která vyjde koncem tohoto roku, budeme moci KARDI AI zpřístupnit také široké veřejnosti prostřednictvím standardních prodejních kanálů. Každý z nás bude mít možnost získat klid v duši díky vlastnímu aktivnímu sledování zdraví srdce,“ vysvětluje Stephen Burke, spoluzakladatel a CEO společnosti KARDI AI.

LinkedIn profily celého manažerského týmu KARDI AI: Stephen Burke, Tomáš Skála, Pavel Digaňa, Vlastimil Hrabal, Martin Šámal, David Skála

Zdroj: TZ KARDI AI

RELATED ARTICLES