Pátek, 12 dubna, 2024

Zelené projekty v roce 2023. Co nás letos čeká?

Obnově parků je v Ostravě dlouhodobě věnována pozornost a zpříjemnění veřejného prostoru v ostravských městských obvodech vítají i sami obyvatelé. V roce 2022 již proběhla celá řada realizací, které přispěly k tomu, aby se Ostravané cítili ve svém městě lépe. Která místa jsou nyní upravenější a příjemnější a kde se proměna teprve chystá?

Trvalkové záhony i nový park

Během minulého roku se v Ostravě zazelenala řada míst. Napomohly tomu i trvalkové záhony, které byly vysázeny podél frekventovaných křižovatek a chodníků. Nově se zazelenalo celkem 7 míst na území 4 obvodů, a to Ostrava-Jih (3), Vítkovice (2), Moravská Ostrava a Přívoz (1) a Poruba (1). Touto výsadbou tak magistrát navázal na 1. etapu, která proběhla již v roce 2019. Celkově tak ostravské ulice zdobí téměř 1,5 ha trvalkových záhonů.

V rámci projektu Replace – Zeleň místo betonu se zazelenal také Terminál Dubina v městském obvodu Ostrava-Jih. Místo zde zdobí nejen trvalkové záhony a traviny, ale došlo i k úpravě povrchů. Kromě terminálu byla postupně upravena i dalších místa v obvodu, kde došlo k odstranění nefunkčních, zpevněných, betonových ploch (typicky předprostory bytových domů) a částí nefunkčního mobiliáře. Na těchto místech pak byla vysázena nová zeleň.

V průběhu roku 2022 byla dokončena proměna lokality poblíž křižovatky Nová Ves vodárna. Park u Boříka, jak se dnes místo jmenuje, se dočkal nové zeleně i mobiliáře. Nechybí ani bruslařský okruh, amfiteátr a skluzavka pro děti.

Park u Boříka v Nové vsi

Nové parky napříč celým městem

Ani v roce 2023 Ostrava nebude zahálet. Parkovou úpravou projde prostor za Poliklinikou Hrabůvka v městském obvodě Ostrava-Jih i Tylův sad ve Slezské Ostravě. U polikliniky vznikne relaxační prostor s přírodním jezírkem, celé místo také doplní nové chodníky a mobiliář. Výměnou povrchů, mobiliáře a revitalizací zeleně projde i Tylův sad.

Významné úpravy se dočká také část Bělského lesa mezi Vyškovicemi a Starou Bělou. Aktuálně se zde dokončuje naučná trasa s názvem Cesta VodyVedle obnovy studánek, zejména studánky Panny Marie Lurdské, zde vznikne dřevěný povalový chodník, který umožní nahlédnout do míst, která jsou nyní nepřístupná. Na trase přibude také dětské hřiště s vodními prvky a Priessnitzovy lázně s hmatovým chodníkem. V polovině roku se pak začne realizovat Park nad rybníkem.

Letos se promění i Denisův park, který se nachází v blízkosti Galerie výtvarného umění Ostrava. Protože se v místě historicky nacházelo nádraží, aktuální návrh počítá s odrytím zeminy a s odhalením kolejišť, které v minulosti místo protínaly. Místo se zároveň promění v pomyslnou venkovní galerii, kde bude možné instalovat výtvarná díla a pořádat sochařské workshopy.

Denisův park

K uvolnění a proslunění prostoru dojde v parku u Zámku Zábřeh v městském obvodě Ostrava-Jih. Celkový návrh vychází z respektu ke stávajícím dřevinám, které budou v co největší míře zachovány. V místě vzniknou odpočinkové plochy doplněné novým mobiliářem a pítkem.

Úpravou projde také druhý park u Domu Kultury Poklad přiléhající k ulici Čs. Exilu. Park bude sloužit pro aktivní odpočinek, sport a hru dětí. V plánu jsou dvě hřiště – jedno s trampolínami a houpačkami pro menší děti a druhé, které bude v rohu parku, bude sloužit těm větším. Plánuje se zde také basketbalový koš a prvky pro work-out. Ani tady samozřejmě nebudou chybět lavičky, záhony a další mobiliář.

Park u DK Poklad

Všechny projekty se realizují v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Ostravy a naplňují jeden z jeho cílů: Přiblížit město přírodě. Výsledkem by mělo být zvýšení množství kvalitní městské zeleně a funkčních ploch pro obyvatele. Městské parky a zelené plochy pro volný čas, sport a rekreaci by se měly stát pro Ostravany místem k aktivnímu trávení volného času, a přitom podporovat biologickou rozmanitost.

Zdroj: fajnova.cz

RELATED ARTICLES