Středa, 24 dubna, 2024

Nový akční plán představí další zajímavé projekty pro lepší život v Ostravě

Každým rokem probíhá hodnocení přípravy a realizace strategických projektů města, které jsou hybnou silou jeho dalšího rozvoje a zvyšují kvalitu života obyvatel Ostravy. Zastupitelstvo města schválilo na svém červnovém zasedání soubor těchto projektů pro rok 2022/2023 v podobě nového Akčního plánu rozvoje města Ostravy pod značkou fajnOVA.

Akční plán nyní obsahuje 99 strategických projektů a 68 inspirativních námětů z různých oblastí od životního prostředí, bydlení, vzdělávání, přes kulturu, sport, volnočasové vyžití a sociální služby, až po dopravu, rozvoj podnikání či podporu komunitních aktivit a kultivaci veřejného prostoru. Jde nejen o projekty financované statutárním městem Ostrava, tedy projekty magistrátu a příspěvkových organizací města, ale i projekty dalších ostravských institucí a subjektů, například vysokých škol. Součástí jsou rovněž záměry, které vzešly z návrhů samotných občanů. Ti mohou své náměty na projekty zasílat během celého roku prostřednictvím webových stránek ke strategickému plánu a projektům města www.fajnova.cz.


Z téměř stovky projektů bylo již 40 úspěšně dokončeno a konkrétními výstupy tak přispívají k naplňování strategických cílů a lepšímu životu v Ostravě. Z nejnovějších jde například o rekonstrukci historické budovy městských jatek na galerii současného umění, výstavbu bytového domu na ulici Janáčkova, který rozšířil portfolio městských nájemních bytů či zvýšení počtu cyklostezek o ty na ulicích Želivského či Na Rovince. Podařilo se dokončit několik parků, jako je Smetanův a Bezručův sad či Svinovský park, vysazeny byly desítky stromů a stovky keřů i rostlin napříč celým městem, za všechny zmíníme například výsadbu na Prokešově náměstí. Kultivována je nejen zeleň, ale i veřejný prostor díky platnosti nařízení, které stanovuje pravidla pro vkusnou venkovní reklamu ve vybraných částech města.


Nově byly do akčního plánu letos zařazeny například projekty několika rozvojových ploch. Jde například o území Pod Žofinkou, které se nachází přímo mezi Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice. Město společně s vlastníky nemovitostí připravuje podmínky k jeho proměně v moderní čtvrť pro bydlení, služby a administrativu. Proměny se dočká také náměstí Dr. E. Beneše i přilehlý parčík. Na nedostatek zubařů v regionu reaguje projekt nového studijního oboru stomatologie Ostravské univerzity.


Projektů je ale celá řada. Kompletní výčet všech, včetně jejich podrobného popisu, časového harmonogramu, stavu projektové přípravy či fází realizace a nákladů na ně, je možné nalézt na zmíněných webových stránkách www.fajnova.cz.


Veřejnost, která se detailně zajímá o vizi budoucího stavu Ostravy a konkrétní aktivity pro podporu rozvoje města na webu nalezne i příslušný dokument v podobě Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES